Inspekce varuje před konzumací jedovatých sterilovaných hub

ČR – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v potravině Murklor – sterilovaní smrži, 200g přítomnost houby ucháč obecný (Gyromitra esculenta), jejíž konzumace je považována za vysoce rizikovou.

„Na obalu potraviny byl kromě českého názvu Murklor – sterilovaní smrži ve složení uveden latinský název houby Gyromitra esculenta, který odkazoval k obsahu ucháče obecného, jenž může vyvolat závažnou otravu.

Provedená analýza a odborné posouzení prokázalo, že jde skutečně o ucháč obecný, který může být se smržem zaměněn. Kontrolovaná osoba si překlad a české označení potraviny prováděla sama. Výrobcem potraviny je společnost Tillverkas av Borgens Konserver AB Borgholm, Švédsko.

Kontrolované osobě bylo nařízeno okamžité stažení předmětné potraviny z tržní sítě a bude s ní zahájeno správní řízení o uložení sankce.

SZPI důrazně varuje všechny spotřebitele, kteří mají uvedenou potravinu doma, aby ji nekonzumovali,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Inspekce zjištění taktéž notifikovala v evropském systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF.

Čtenářská diskuze
Tags: