Hučák bude svítit modře – na podporu lidem s autismem

HRADEC KRÁLOVÉ  – Již posedmé se Skupina ČEZ připojí ke Světovému dni porozumění autismu a s ním spojené osvětové kampani „Česko svítí modře“. V noci z 2. na 3. dubna se napříč celou republikou rozzáří od 18 hodin vybrané industriální, administrativní a další objekty modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. Na východě Čech bude modře nasvícena budova historické vodní elektrárny Hučák v centru Hradce Králové.

DCIM100MEDIADJI_0771.JPG

Foto: ČEZ

Nadace ČEZ podporuje lidi s autismem dlouhodobě formou firemního dobrovolnictví, zaměstnaneckých sbírek nebo prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem.

Projekt zapadá do jednoho z cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), které naplňuje i Skupina ČEZ, zde konkrétně cíl „méně nerovností“.

S poruchou autistického spektra žije v České republice na 200 tisíc občanů, do života více či méně zasahuje dalším 400 tisícům jejich nejbližších.

„Počty nově diagnostikovaných případů narůstají a s nimi také iniciativy jednotlivců i odborníků napříč republikou. Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus,“ uvedla mluvčí ČEZu Šárka Lapáčková Beránková.

V aktuální situaci dlouhodobých změn vycházejících z opatření vlády ČR k omezení šíření pandemie jsou právě osoby s PAS vystaveny velkým problémům. Izolace v domácím prostředí, změny režimu dne, obavy z nemoci, absence obvyklých aktivit či nošení roušky či respirátorů. Tyto a další podněty mohou vést ke vzniku náročného chování.

„Nasvícením našich objektů po celé České republice chceme již tradičně poukázat na důležitost otevřené komunikace o autismu a bourání bariér a mýtů, které poruchy autistického spektra provázejí. Přímé pomoci v této oblasti se přitom věnujeme dlouhodobě, ať již prostřednictvím Nadace ČEZ, nebo naší pravidelné zaměstnanecké sbírky „Plníme přání, myslíme na druhé“. Organizace zaměstnávající osoby s autismem zapojujeme také do našich tradičních vánočních a velikonočních trhů chráněných dílen. Ačkoliv nám epidemie již nějakou dobu nedovoluje je organizovat přímo v našich prostorách, pořádáme je alespoň on-line,“ dodala Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ.

Od 2. dubna body do „epky“

Do pomoci konkrétní organizaci, která s klienty s autismem počítá, se může aktivně zapojit i veřejnost s použitím aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Od 2. dubna mohou uživatelé „epky“ připisovat body ze svých sportovních aktivit Nadačnímu fondu ATYP, který druhým rokem organizuje ojedinělou Autistickou konferenci, kterou organizují a sami na ni vystupují lidé s poruchou autistického spektra. Konferenci mají naplánovanou na Den autistické hrdosti v polovině června, v záloze mají pro jistotu on-line verzi.

O platformě Naděje pro autismus

Na poruchy autistického spektra (PAS) – obecněji AUTISMUS – je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Platforma vznikla proto, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s autismem lhostejný. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa staletí. Více informací najdete na www.nadejeproautismus.cz.

Čtenářská diskuze