Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí se poprvé otevře veřejnosti

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ – V rámci Dnů evropského dědictví se v sobotu 14. září 2019 pro veřejnost otevře mimořádně objekt historického mlýna v Českém Meziříčí na Rychnovsku. Poprvé v historii se zájemci podívají jak do provozní části s dochovanou mlecí technologií, tak do bývalého bytu mlynáře. Otevřeno bude mezi 9. a 17. hodinou, vstupné dobrovolné.

Hrnciruv mlyn (2)

Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí.
Foto: Archiv autora

Na takzvaný Hrnčířův mlýn č.p. 94 v Českém Meziříčí byl před zhruba dvěma lety vydán demoliční výměr. Jeho vlastník, kterým byl sousední cukrovar, pro něho neměl využití a budova chátrala. Vedení cukrovaru však bylo vstřícné a začalo jednat se Společností ochránců památek ve východních Čechách, z.s., která usilovala o záchranu objektu. Výsledkem byl převod areálu do vlastnictví spolku.

O oprávněných důvodech, které vedly spolek ke snaze zachovat mlýn, svědčí i skutečnost, že byl v letošním roce prohlášen kulturní památkou České republiky.

V rámci Dnů evropského dědictví bude na den alespoň částečně objekt zpřístupněn. Zájemci nahlédnou do mlýnic, kde se dochovala mlynářská technologie, a také do zatím prázdných prostor bytu mlynáře. Formou menší výstavy představíme historii objektu, poslední mlynářský rod, který tu hospodařil a nastíníme naši představu, co s objektem dále. Své dva nové betlémy – jeden s motivy památek Českého Meziříčí, druhý přímo s podobou Hrnčířova mlýna představí výtvarnice Věra Priharová.

Mlýn v Meziříčí je poprvé připomínán k roku 1598 v urbáři opočenského panství. Je uváděn jako panský, nájemcem byl mlynář Pavel Šnorař. V roce 1740, když si mlýn najímal František Matyáš, byl obnoven. Po zrušení poddanství koupil v roce 1848 mlýn za 8 000 zlatých František Šefelín. Roku 1862 od Františka Šefelína mlýn koupil Jan Hrnčíř ze Lhoty u Nahořan za 22 000 zlatých. Rodina Hrnčířova vlastnila mlýn ještě v 50. letech minulého století, kdy se přestalo mlít.

Rudolf Khol, předseda Společnost ochránců památek ve východních Čechách

Čtenářská diskuze