Hrad Litice brzy opět přivítá návštěvníky

Hrad Litice byl z důvodu havárie zdiva bývalého severního paláce celou loňskou sezonu uzavřen. Zpřístupnění známého objektu je plánováno na poslední červencové víkendy.

IMG_5876

Chlouba Jiřího z Poděbrad.
Foto: Irena Voříšková

LITICE N. O. – Provoz na hradu bude v srpnu závislý na průběhu stavebních oprav – buď se již hrad vrátí k běžné návštěvní době od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, nebo bude zprovozněn pouze o víkendech.

„Loni v březnu došlo k vydrolení zdiva bývalého severního paláce a následné průzkumy ukázaly, že poškození zdiva je takového rozsahu, že znemožňuje jakýkoliv návštěvnický provoz. Vzhledem k tomu, že severní palác byl umístěn v kopci, nešlo zeď zabezpečit tak, abychom zabránili možnému samovolnému odpadání a uvolňování zdiva, kdy hrozilo riziko, že se přes svah dostane až na přístupovou cestu a někoho zraní. Varianta, že zeď ohraničíme páskou, aby k ní návštěvníci nechodili, tedy nebyla možná, báli jsme se pádu kamení“, vysvětlil kastelán objektu Dalibor Urban.

Administrace ke stavební obnově trvala několik měsíců, samotné práce začaly až v červnu 2016. Bylo vystavěno lešení a zahájeny bourací práce.

V plánu je sejmutí nepůvodní koruny severní a východní zdi, vytvoření kapes pro zavrtávací injektážní tyče, základní statické zajištění severní a východní zdi ze strany interiéru, přezdívání interiérového líce zdiva severní a východní stěny, aplikace helikální výztuže severní a východní zdi ze strany interiéru a další práce na stabilizaci zdi.

V prostoru severního paláce zároveň probíhá archeologický průzkum, v případě, že budou nalezeny předměty vztahující se k historii tohoto objektu, budou v budoucnu vystaveny na hradě, aby tak přiblížily život na Liticích v dobách minulých.

Všechny práce jsou také dokumentovány a správa hradu plánuje výstavu zachycující jak stavební obnovu, tak archeologické práce.

Památka se otevře koncem července

Ve chvíli, kdy bude zeď bývalého severního paláce dostatečně zajištěna, bude hrad zpřístupněn veřejnosti – počítá se se zpřístupněním poslední červencové víkendy, kdy se u hradu nebudou pohybovat ani auta stavebních firem. Provoz v srpnu bude odvislý na průběhu stavebních oprav – buď se již hrad vrátí k běžné návštěvní době od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, nebo bude zprovozněn pouze o víkendech. Definitivní termín bude zveřejně na internetových stránkách www.hrad-litice.cz.

„Abychom návštěvníkům alespoň trochu vynahradili uzavření hradu v loňském roce a částečně i letošním, nechali jsme o Liticích natočit dokumentární film, který bude návštěvníkům promítán v jižním paláci a který poutavým způsobem osvětlí nejstarší historii tohoto objektu a díky němuž se návštěvník podívá na hrad ze všech úhlů, od přístupové cesty až na věž“, komentuje brzké otevření Litic ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově, pod jehož správu hrad spadá, Miloš Kadlec.

Celkové náklady na opravu bývalého severního paláce se pohybují v řádu osmi miliónů korun a byly poskytnuty z fondu Správy majetku ve vlastnictví státu.

Čtenářská diskuze
Tags: