Hasiči z Rokytnice vychovávají své nástupce

ROKYTNICE V O. H. – Mladí hasiči jednou možná zastoupí své starší ostřílené kolegy, táty a dědy.

DSC01170

Zájemci o členství jsou vítání kdykoli.
Foto: SDH Rokytnice v O. h.

S hlavním vedoucím mládeže kolektivu Mladých hasičů při SDH Rokytnice v Orlických horách Jakubem Zimmerem jsme si povídali o práci s tamní hasičskou omladinou.

Od kterého roku a kde ve městě hasičská mládež působí?
„Práce s mládeží patří k činnosti našeho sboru neodmyslitelně. V dobách vzniku sboru vystupovala mládež na župních sjezdech a slavnostech, byla zapojována do hasičských cvičení nebo v letních dnech kontrolovala okolí železnice, aby po průjezdu parní mašiny někde nevznikl požár apod. V padesátých letech minulého století byly již pro mládež pořádány regulérní závody a těch se účastnili i naši mladí požárníci. Tak činnost mládeže pokračovala do dnešní doby, kdy by se dalo říci, že je na vrcholu své činnosti. Ve sboru se do dnešních dní vystřídalo mnoho mladých hasičů. Někteří vydrželi až do dospělosti a plní úlohu ve sboru nebo ve výjezdové jednotce. Jiní sbor opustili. Mnoho vedoucích se vystřídalo i ve vedení Mladých hasičů. Jako své působiště využíváme objekt nové moderní hasičské zbrojnice, která byla postavena v roce 2015 a je v majetku města Rokytnice. Naši nejmenší členové mají maskota v podobě velkého plyšového medvěda a občas si říkají Medvídci (Brumíci).“

Kolik máte v současné době členů?
„V tuto chvíli evidujeme celkem pětačtyřicet mladých hasičů do osmnácti let v kategoriích Přípravka, Mladší, Starší a Dorost.“

Přibíráte další členy? Kdo se jím může stát?
„Zájemce o členství v kolektivu Mladých hasičů přijímáme kdykoliv, a to děti od předškolního věku po mladé do 18 let. Na konci prázdnin pořádáme navíc velkou akci se soutěžemi o ceny a ukázkami zásahu vyprošťování z havarovaného vozidla nebo požár vozidla apod. Tuto akci bereme také jako nábor nových „Soptíků“ a opravdu vždy nové hasiče přiláká.“

Jak často se scházíte a jak často a kde trénujete?
„V době závodní sezony se kategorie Mladší a Starší schází dvakrát týdně, schůzky mají také kategorie Přípravka, Dorost a konají se speciální tréninky jednotlivců. Trénujeme denně – ve finále nám na to pět všedních dní skoro nestačí. Víkendy jsou pak vyhrazeny na závody. Ve zmíněném období využíváme k trénování objekt a přiléhající prostory rokytnické hasičské zbrojnice. V době mimozávodní se scházíme jedenkrát týdně. V letošním zimním období jsme prvně začali využívat i sportovní halu v Rokytnici, kde udržujeme fyzičku a částečně trénujeme na závody. V tomto mimozávodním období doplňujeme přípravu návštěvou sauny, výlety, rozšiřujeme své znalosti pro získání zkoušky odbornosti apod. Když jsme spočítali tréninky a schůzky za rok 2018, skončili jsme na čísle sto šedesát sedm.“

Máte za sebou řadu úspěchů a čekají vás další závody. Pochlubte se, kde jste uspěli?
„V roce 2018 jsme absolvovali celkem 37 závodů. Každý závod je vlastně úspěch, a i když domů nepřivezeme medaile, získáme vždy nové zkušenosti, které prodáme jindy. Opravdu největším úspěchem tohoto roku, a zároveň celé historie sboru (zal. 1873), je účast naší závodnice Alice Horákové na Mistrovství České republiky dorostu, kde se dostala mezi 14 nejlepších z celé republiky.“

Čtenářská diskuze