Firemní dobrovolnictví v horách

ORLICKÉ HORY – Firemní dobrovolnictví spočívá v tom, že firma poskytne bezplatně neziskové nebo jiné organizaci pracovníky, kteří provedou dohodnutou práci nebo činnost zdarma.

uklid bunkru

Předminulý týden, 12. září 2016, proběhlo takové firemní dobrovolnictví v CHKO Orlické hory. Z vlastní iniciativy se přihlásila firma GMC Software Technology s.r.o. z Hradce Králové.

Pět zaměstnanců firmy provedlo úklid odpadků v uzamčených objektech těžkého opevnění v linii od Zmrzlíku u Bartošovic v Orlických horách po Zemskou bránu. Tyto bunkry slouží jako zimoviště několika druhů netopýrů.

Celkem bylo vyklizeno několik desítek pytlů směsného odpadu, dále železo, sklo, plasty a dřevo. Dřevo bylo odvezeno na topení, ostatní odpad pak se souhlasem obce Bartošovice v O. h. na jejich sběrný dvůr. Někdy člověk žasne, co mohou návštěvníci Orlických hor do bunkrů nanosit. Byla to např. sedací souprava, staré sedačky z auta, matrace, palety, kamna, polystyrén a podobně. Vše mělo pravděpodobně sloužit k neoprávněným obýváním uvedených bunkrů.

Na oplátku za práci jsme pracovníky firmy provedli částí nedaleké Přírodní rezervace Zemská brána a seznámili je s životem netopýrů v Orlických horách.

Na závěr nám dovolte poděkovat firmě GMC Software Technology s.r.o. z Hradce Králové za jejich pomoc v ochraně přírody CHKO Orlické hory a Obci Bartošovice v Orlických horách za možnost uložení odpadu na jejich sběrný dvůr. Budeme se těšit na další podobné aktivity.

Text a foto: Josef Kučera

Čtenářská diskuze