Finanční prostředky na právní ochranu OFS a členů VV? Už víme na co!

Volební valná hromada v roce 2017 v Česticích.     Foto: fotbalfoto.

Volební valná hromada v roce 2017 v Česticích.                                                                                                      Foto: fotbalfoto.

 

Volební valné hromady OFS, které měly nezvykle brzké lednové termíny, jež si určili dosluhující předsedové VV OFS, musely být odloženy kvůli koronavirové situaci, což se dalo předpokládat už v prosinci, kdy byly vyhlášeny.

RYCHNOV N. K. – Na Rychnovsku postupně padly dva termíny – 8. leden a 5. únor. Třetím je 5. březen. Na základě vládního opatření byla umožněna organizace valných hromad podle daných pravidel, takže by nemělo nic bránit jejich konání.

 

Podmínky účasti dle FAČR

1. je povoleno cestování za účelem účasti na zasedání VH.

2. všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou roušku, nebo respirátor s označení min. FFP2.

3. rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry.

4. každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní.

5. vzhledem k tomu, že jsou všechny VH volební, počet účastníků VH není omezen.

 

Předběžně podmínky dané hygienickou stanicí zveřejněné na webu OFS Rychnov

1. všichni účastníci VH musí mít chirurgické roušky, nebo respirátor s označením FFP2.

2. každý účastník se musí prokázat antigenním testem před vstupem do jednací místnosti. Tento test nesmí být v době zahájení jednání starší 48 hodin od odběru biologického materiálu.

3. podařilo se nám sehnat firmu, která tyto testy dělá a je ochotna nám tyto testy udělat před VH přímo v Kostelecké Lhotě. Test hradí OFS. Žádám Vás touto cestou, abyste mě do ÚTERÝ 23.2.2021 do 18.00 hodin nahlásili, zda Váš delegát na VH bude mít zájem o tento test. Pokud se neozvete, budeme počítat s tím, že si test zařídíte sami.

 

Jelikož VV OFS Rychnov skončil čtyřletý mandát, díky plné moci jej do valné hromady řídí Miloš Židík, který ho už obhajovat nebude.

Výkonný výbor těsně před koncem mandátu přijal některá rozhodnutí hlasováním per rollam, jak se uvádí ve zprávě z 8. února. Jedním ze schválených bodů byl tento:

10/2 19. 1. 2021 – žádost čerpání finančních prostředků na právní ochranu OFS a členů VV.

Schváleno 20. 1. 2021 hlasováním: 6x ano 2x ne.

Přítomni: Jehlička František, Židík Miloš, Reichl Petr, Hlavsa Václav, Martínek Miroslav, Vodák Zdeněk, Leimer Václav, Hlaváč Martin.

Omluveni: Charvát Miroslav.

 

Právní ochrana na co a za kolik?

 

Ohledně tohoto bodu jsem ve středu 17. 2. zaslal dotaz Milošovi Židíkovi, v jaké výši a na co budou tyto finanční prostředky použity…

Do konce uzávěrky jsem odpověď nedostal. Možná i z důvodu nekomunikace z jeho strany směrem k Orlickému týdeníku. V minulosti jsem mu jako předsedovi OFS již několikrát zasílal otázky na aktuální témata týkající se situace v českém fotbale, ale vždy zůstaly bez odezvy. Také jsem mu nabízel možnost, aby se v Orlickém týdeníku vyjádřil k publikovaným článkům. Například v roce 2017 jsme si domluvili rozhovor, v němž dáme také prostor na otázky čtenářů.

Po upoutávce na připravovaný rozhovor mi Miloš Židík zavolal, že na takové „p..oviny“ odpovídat nebude a to, že je Berbr estébák, už přece nikomu nevadí. To jsem už uvedl v omluvě čtenářům ohledně jeho zrušení rozhovoru v roce 2017.

Podle mého zjištění se na důvod čerpání finančních prostředků ptali dva členové VV – Zdeněk Vodák a Václav Leimer, ale ten jim vysvětlen nebyl, stejně jako jeho výše.

Následně byli v hlasování pro a proti, označeni, že hlasovali proti. Proč jim nebyl osvětlen důvod čerpání? Ostatní, kteří hlasovali pro, důvod věděli?

„Binaco šek“ pro končící VV?

 

„Když jsme měli hlasovat o čerpání finančních prostředků, ptal jsem se předsedy Židíka, na co jsou a v jaké výši. Tu mi nebyl schopen říci, protože ji prý neví! Po dotazu, na jaký účel jsou, jsem odpověď nedostal. Ptal jsem se také Petra Reichla a Františka Jehličky a ani oni nevěděli, nebo mi to nechtěli říct, na co peníze jsou. Pak jsem se dočetl na webu OFS, že jsme s panem Vodákem hlasovali proti. Proč tam třeba nebylo, že jsme se zdrželi?“ reagoval na mou žádost o vysvětlení člen VV Václav Leimer.

„To se ale na VV nestalo poprvé. Třeba před čtyřmi lety před volbou předsedy FAČR jsem se Miloše Židíka ptal, koho bude OFS Rychnov volit. Že to třeba může být někdo, s kým já souhlasit nebudu. Odpovědí mi bylo: Tak to máš smůlu! Prostě se nevedla žádná diskuze a neproběhlo hlasování, koho bychom jako OFS měli podpořit,“ dodává.

Takže končící VV si odsouhlasil takový „bianco šek“… V kterékoli instituci nebo organizaci je toto absolutně nemyslitelné! Není právě toto na trestní oznámení na předsedu a jednotlivé členy VV, kteří hlasovali „pro“, z důvodu porušení péče řádného hospodáře?

Berbr také podával žaloby

 

Teď už je jasné, na co finanční prostředky šly. V pátek 19. února byla Orlickému týdeníku doručena Předžalobní výzva, v níž se OFS Rychnov, Miloš Židík a Miroslav Martínek skrze svého právního zástupce dožadují jimi předepsané omluvy za poškozování jejich dobrého jména a za články, které vyšly v našem periodiku a poukazovaly na současnou situaci v českém fotbalu zmítajícím se od roku 2017 v nejrůznějších skandálech a aférách, kdy si Policie ČR podává v sídle FAČR na Strahově kliku každou chvíli.

Dalším bodem výzvy je finanční kompenzace, v níž požadují: Miroslav Martínek 100 000, Miloš Židík 50 000 a OFS Rychnov 50 000 Kč.

 

Minulosti se nezbavím

 

Hned jsem si vzpomněl na trestně stíhaného Romana Berbra, který se svou manželkou Dagmar Damkovou podávali žaloby na bývalé rozhodčí a také internacionála Ladislava Vízka za jejich vyjádření v různých médiích, především v deníku Sport.

Člověk znalý poměrů v českém fotbalovém zákulisí a chování lidí, kteří Berbra podporovali, se už nediví ničemu. Podobné články s konkrétními kauzami se objevují jak v tištěných médiích, tak i na internetu.

Miloš Židík a Miroslav Martínek by si mezi sebou měli udělat pořádek. Při sbírání hlasů před VH Martínek objíždí kluby s verzí, že se své minulosti nezbaví, že byl v područí Židíka, a že právě on byl s Berbrem ve spojení. A také, že neměl „odvahu“ se Židíkovi a všemu postavit! A teď chce vše dělat jinak, nově!

V tom případě by stálo za zamyšlení, jaké minulosti se nezbaví a kde našel sílu právě teď…?

Holt se nám tady rozmáhá takový nešvar: „Ne, p..at, ale žalovat!“

Pro inspiraci nemusíme chodit daleko…

 

P. S. – Pokud bude na VH zvolen nový výkonný výbor a tento spor dojde až k soudu, spadne finanční plnění pro žalujícího advokáta, i možné následné náklady, právě na nového předsedu a lidi ve VV? A jaký strop má finanční plnění? Tisíc, deset nebo sto tisíc, nebo dokonce milion? To neví nikdo, ani Miloš Židík, jak tvrdil Václavu Leimerovi… Valná hromada OFS Rychnov 5. března už teď dostává grády!  

Čtenářská diskuze