Farní charita RK děkuje

Letošní Tříkrálová sbírka pořádaná Farní charitou Rychnov n. K. proběhla ve 31 obcích, kde bylo do 131 zapečetěných pokladniček vybráno 645 662 korun.

DSCF4253

Tři králové v Byzhradci.
Foto: Archiv Farní charity Rychnov nad Kněžnou

RYCHNOVSKO – „Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní sedmnácté Tříkrálové sbírky. Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně do Tříkrálové sbírky. Děkuji také koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení. Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově. Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky, a za udělená požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při mši svaté v Rychnově nad Kněžnou. Přeji vše dobré v roce 2017,“ uvedla ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou Eva Šmídová.

Dvě třetiny zpět

Dvě třetiny získané částky – 65% – budou vráceny na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na vybavení chráněného bydlení v Neratově, na pomoc do Indie – rozvoj projektů souvisejících s adopcí na dálku, na podporu projektů misie v Hondurasu a na pomoc při mimořádných situacích.

Čtenářská diskuze