Fakultní nemocnice přesunula odběry COVID-19

HRADEC KRÁLOVÉ – Fakultní nemocnice Hradec Králové přesunula ve středu 29. července odběrové centrum COVID-19 na nové místo u budovy č. 64 – centrální spisovny. K centru, které bude znovu fungovat jako drive-in – bez nutnosti, aby testovaní vystupovali z automobilu, bude možný příjezd Třebešskou ulicí kolem areálu Univerzity obrany Fakulty vojenského zdravotnictví. Přístup bude vyznačen i od hlavního vjezdu do fakultní nemocnice a od pěší vrátnice. Současně se počítá s prodloužením provozní doby centra. Od čtvrtka bude centrum v provozu v pracovních dnech od 8 do 11 hodin.

Fakultní nemocnice Hradec Králové spustila provoz odběrového centra umístěného před vjezdem do areálu 18. března Od 5. května umožnila v oprávněných případech i vyšetření samoplátců. Před začátkem prázdnin bylo centrum s ohledem na zlepšení epidemiologické situace, pokles počtu odběrů a provozní důvody přesunuto před budovu Kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice. Zpočátku pracovníci centra prováděli zhruba 150 odběrů denně, nyní se počty pohybují v řádu desítek denně.

„Umístění centra u centrální spisovny jsme připravovali v minulých měsících tak, aby bylo schopno zajistit i navýšení počtu testovaných, nebylo v kolizi s provozem ostatních částí nemocnice a nezabíralo parkování, kterého je v nemocnici akutní nedostatek,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Vladimír Palička.

Odběrové centrum kromě vyšetření nařízených lékařem umožní z oprávněných důvodů vyšetření samoplátců, např. v souvislosti s cestováním do zahraničí nebo příjmu pacienta k samoplátecké hospitalizaci. Cena za vyšetření včetně odběru činí 1756 korun, před odběrem je nutné částku uhradit na místě platební kartou. Na vyšetření je nutné se objednat na e-mailu: infekce.sluzba@fnhk.cz nebo na telefonních číslech 702 284 857, 724 384 235, 601 130 894, 495 836 004.

Čtenářská diskuze