F. Kinský uvítá nejlepší Čechy z Kocianovy a Heranovy soutěže

KOSTELEC N. O. – V sobotu 16. října v 18.00 hodin se v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí uskuteční tradiční Koncert nejlepších českých účastníků 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Vystoupení v zámku Kinských na základě úspěchu a doporučení odborné mezinárodní poroty uděluje jako speciální cenu nadaným českým houslistům a violoncellistům František Kinský, starosta města Kostelec nad Orlicí, majitel Nového zámku a jednatel agentury KINSKÝ Art Media.

„Jsem velmi rád, že u nás opět přivítáme mladé nadějné houslisty a violoncellisty, kteří uspěli v letošním 63. ročníku Kocianovy houslové a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Vystoupení v Zrcadlovém sále je speciální cenou, kterou od roku 2018 mám tu čest předávat nejlepším soutěžícím z České republiky. Jsem hrdý, že se výjimečně talentovaní mladí lidé z různých koutů naší vlasti sjíždění právě v našem rodovém sídle. Příležitost koncertovat je, myslím, vedle nadání, píle a dobrého pedagogického vedení pro další vývoj každého talentovaného hudebníka velmi důležitá,“ dsdělil František Kinský.

Obě prestižní mezinárodní soutěže, kterých se ve čtyřech soutěžních kategoriích mohou účastnit děti a mládež do 16 let, se konají v Ústí nad Orlicí, v rodišti mistrů Jaroslava Kociana, legendárního českého virtuosa a pedagoga a neméně proslulého violoncellisty a pedagoga Bohuše Herana. Jejich vyhlašovatelem je město Ústí nad Orlicí. Obě soutěže se letos poprvé ve své historii uskutečnily on-line. Soutěžní snímky posuzovaly odborné mezinárodní poroty.

Kocianova houslová soutěž

Kocianova houslová soutěž je nejstarší a velmi prestižní soutěží. Svojí třiašedesátiletou délkou trvání bez přerušení je ve světě zcela ojedinělá a sjíždějí se na ni mimořádně talentované děti z celého světa. Letošní 63. ročník soutěže proběhl distančně, a to za účasti 59 houslistů (z původních 65 přihlášených). Do soutěže poslalo své snímky 25 zaregistrovaných houslistů z České republiky a dalších 34 houslistů ze 14 zemí z celého světa. Cenu Františka Kinského letos získala Lucie Troupová z Prahy, soutěžící z. 1. kategorie, v kategorii 3. Milan Kostelenec z Liberce a v kategorii 4. Roman Červinka z Českých Budějovic.

Heranova violoncellová soutěž

Heranova violoncellová soutěž se koná každý druhý rok. Do jejího letošního 26. ročníku, který se kvůli pandemii konal na základě zaslaných videozáznamů, se přihlásilo 34 soutěžících, a kromě dvaceti účastníků z České republiky zaregistrovali organizátoři zájemce také ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Estonska, Běloruska, Bulharska a Mongolska. Na violoncello v Novém zámku na pozvání Františka Kinského zahraje Markéta Štenclová ze Studénky, soutěžící z 1. kategorie, z Prahy přijede Naďa Strnadová, soutěžící z 2. kategorie a Seo Yeon Lim, soutěžící ze 3. kategorie. Čtvrtou kategorii bude reprezentovat violoncellista Lukáš Mareček z Brna.

Sobotní Koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže proběhne za účasti ředitelky soutěží Lenky Lipenské a starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka. Přítomni budou také dlouholetí předsedové obou soutěží – Pavel Hůla z AMU v Praze, předseda Kocianovy houslové soutěže a mnohaletý primárius Kocianova kvarteta a prof. Miroslav Petráš z AMU v Praze, předseda poroty Heranovy violoncellové soutěže.  Koncert zahájí majitel zámku František Kinský.

Čtenářská diskuze