Ekologické podmínky zlepšují Lesy ČR, tentokrát na Rychnovsku

REGION – Lesy České republiky pokračují v programu Vracíme vodu lesu. Na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji dokončily v poslední době obnovu koryta potoka Kunštát a zahájily obnovu pravostranného přítoku Bartošovického potoka. Obě stavby přijdou na více než sedm milionů korun. Zadrží vodu v krajině, aby neodtékala a zůstala v nivě. Rostlinám i živočichům se tím zlepší podmínky pro život, zvyšuje se i biodiverzita území.

Kunštát - broukoviště

Broukoviště v Kunštátu.
Foto: Lesy ČR

Vrací se přírodní ráz

Díky opatřením v Kunštátě se kdysi uměle napřímenému toku postupně vrátí přírodní ráz.

„Do koryta jsme umístili velké kameny, které usměrní proud vody. Jsou tam i příčné kamenné skluzy, upravující spád dna a pařezy se zachovanými kořeny coby rybími úkryty,“ řekl Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z Lesů ČR. Vodohospodáři upravili i svahy koryta a na hraně pozemku vytvořili podélnou zábranu, aby se koryto toku nerozšiřovalo, a přesto se mohla voda rozlít do okolí. Vzniklo také broukoviště a ještěrkoviště. V místě je i osm nově vyhloubených tůní, v okolí pak 260 vysazených stromů a keřů. Projekt příznivě ovlivní území o ploše přesahující 19 tisíc metrů čtverečních.

S revitalizací pravostranného přítoku Bartošovického potoka se začalo v polovině srpna. I v tomto případě jde o kdysi razantně upravený a napřímený tok opevněný betonovými žlabovkami a dřevem v souvislosti s meliorací okolních pozemků.

Nové tůně a úprava vegetace

„Provedeme obnovu toku, vybudujeme tůně a upravíme vegetaci,“ dodal Tomáš Sajdl, podle něhož se původní koryto zasype.

Již v těchto dnech budují bagry koryto nové.

„V něm vytvoříme 18 balvanitých skluzů s tůněmi a 30 bez tůní. Dále do něj vložíme šest těsnících srubových stěn a vybudujeme 39 balvanitých rybích úkrytů. Stávající drenáže propojíme a zaústíme,“ uzavřel Tomáš Sajdl.

V místě vznikne devět tůní hlubokých až 1,35 metrů, které pojmou až 1 181 metrů krychlových vody. V okolí podnik vysadí 250 stromů a keřů. I v této lokalitě se po dokončení projektu plánovaném na příští jaro výrazně zlepší ekologické podmínky a biodiverzita.

Čtenářská diskuze