Druhé setkání Hlučáků zpestřily nové kroniky

Setkání rodáků z Hluků, místní části Kounova, se první červencovou sobotu vydařilo možná ještě lépe než to před rokem.

P1410283

Historie jedné vsi.
Foto: Irena Voříšková

KOUNOV – K úspěchu akce určitě přispěly i před požárem nedávno zachráněné kroniky Jaromíra Maisnera, kde jsou jako v jediné vyobrazené hlucké chalupy v letech 1925 – 1927.

Organizátoři akce, v čele se Zdeňkem Šritrem, z ní vytvořili novou publikaci Hlucké domy v historii, obrázky stavení jsou v ní doplněné o krátkou charakteristiku domu, vybranou ze zmiňovaných kronik.
V kronice je například zmíněna i první obecní hospoda.

„Kolem ní jezdili sedláci z Plasnic a Šedivin na robotu i na trhy do Dobrušky až do roku 1895, kdy byla Hluckým lesem vybudována vozová cesta. Poslední taneční posvícenská zábava s tradicí takzvaného shazování kozla se konala 13. listopadu 1888.

Poslední majitel „šenkýř“ byl účastníkem polního tažení v roce 1866 a měl syna, který se dožil 106 let. Po smrti šenkýře Novotného – 8. dubna 1934 (93 let) – byl majitelem několik roků jeho zeť Josef Kincl. Jednalo se o zakládajícího člena komunistické strany v Kounově.

Kincl zde vybudoval vodní sílu na pohon dvou mechanických stavů. V letním období se v potůčku často ztrácela voda, takže ani vodní kolo se netočilo a stavy zůstávaly také stát. Když potom jeho Františka v roce 1947 po těžkém úrazu přišla o život, Kincl v příštím roce 1948 chalupu prodal Ferdinandu Šritrovi z Rozkoše č. 21 i s pozemky za 40 tisíc korun. Šritr v r. 1959 zemřel a syn Jenda chalupu prodal za výlohy pohřbu svého otce Jaroslavu Langrovi, který se ze mlýna v Kounově č. 4 v červenci roku 1969 na Hluky přistěhoval. Dlouho se ale z chaloupky neradoval, po pěti měsíčním pobytu na Hlukách mu zákeřná rakovina žaludku přispěla ke zkrácení života.

Zemřel 19. října 1969 ve věku 78 roků. Chalupu dnes vlastní jeho vnučka Zdenka Veverková z Luxemburgu,“ praví se publikaci o první hlucké hospodě.

Podobně jsou popsány i další chalupy a osudy lidí, kteří v nich žili.

K vidění byly i další kroniky zachráněné při požáru v loňském září, respektive jejich kopie, které organizátoři akce zhotovili, ale také ostatní obecní dokumenty.

Například Pověsti a příhody z Kounova a okolí, Staré mlýny v Orlických horách, Paměti obcí Šedivin a Plasnic či Kronika horských tkalců, kde se dají najít jednotlivá stavení Hluků, kde se tkalcovalo.

„Vystaveno bylo nejen to, co se týká pouze Hluků. K vidění bylo také album o Hlukách, které vytvořila rodina Smolova, kroniky Obce Kounov a doplněné dokumenty z minulého roku,“ doplnil hlavní organizátor akce Zdeněk Šritr.

Čtenářská diskuze