Dotace půjdou i na Rychnovsko

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo koncem března podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2016.

P1210615

RYCHNOVSKO/REGION – Na rozvojové projekty, které uspěly s žádostí o podporu z Programu obnovy venkova, bude letos rozděleno 40 milionů korun. Oproti letům předchozím, kdy kraj rozděloval 25 milionů korun, tak došlo k obnovení výše alokace z roku 2012. Za pomoci Programu obnovy venkova by tak letos mělo být realizováno v celém kraji 111 akcí.
„Program obnovy venkova považuji za hlavní nástroj, kterým kraj pomáhá zhodnocovat infrastrukturu malých obcí. Jsem proto rád, že se po několika letech celková alokovaná částka navýšila z původně předpokládaných 25 milionů na 40 milionů. Díky tomu jsme totiž mohli podpořit 111 projektů ze 156 podaných,“ uvedl náměstek hejtmana Otakar Ruml, který je mimo jiné odpovědný za oblast regionálního rozvoje.

Peníze poputují i na Rychnovsko

Z dotačního programu 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti dostanou peníze obce Bolehošť na opravu a dovybavení společenského sálu v Bolehošti celkem 300 tisíc korun, Tutleky na rekonstrukci obecní budovy čp. 8 400 tisíc korun, Javornice na výměnu oken v budově ZŠ a MŠ Javornice 280 100 korun, Bartošovice v Orlických horách na obnovu ohradní zdi hřbitova areálu kostela sv. Máří Magdalény 395 tisíc korun, Voděrady na opravu obecního domu čp. 54 – 393 700 korun, Lupenice na výměnu oken a venkovních dveří v budově čp. 62 – 394 200 korun, Dobré na opravu budovy hasičské zbrojnice 200 tisíc korun, Skuhrov nad Bělou na opravu střechy hasičské zbrojnice 70 tisíc korun a Semechnice na úsporná opatření obecního úřadu v obci 400 tisíc korun. V Semechnicích se jedná o stavební úpravy budovy obecního úřadu se třemi podlažími. V rámci projektu bude zateplen poslední strop, vyměněna všechna okna v prvním patře a dvě okna na balkoně ve druhém patře. Dále budou vyměněny hlavní vchodové dveře a opravena fasáda. Peníze z tohoto programu budou dále čerpat obce Libel na stavební úpravy hasičské zbrojnice ve výši 233 500 korun, Říčky v Orlických horách na pořízení občanské vybavenosti pro obec 179 800 korun a Lípa nad Orlicí na odpočinkový altán s herními prvky 115 tisíc korun.

Dotace na infrastrukturu

Z dotačního programu 2 – komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací dostane peníze Osečnice na opravu místních komunikací 488 tisíc korun, Liberk na opravu požární nádrže v Bělé 454 500 korun, Javornice na rekonstrukci veřejného osvětlení a autobusové zastávky na návsi 183 600 korun, Dobré na úpravu okolí požárních nádrží v centru obce 300 tisíc korun, Lupenice na revitalizaci centra obce Lupenice 600 tisíc korun, Potštejn na rekonstrukci místní komunikace Zahradní 461 tisíc korun, Borovnice na opravu požární nádrže v Rájci 119 400 korun, Černíkovice na obnovu zábradlí u II/321 v Domašíně 387 500 korun, Lhoty u Potštejna na opravu stávajícího chodníku k budově ZŠ a MŠ 153 500 korun, Králova Lhota na opravu chodníku 294 200 korun a Jahodov na údržbu obtoku požární nádrže 134 300 korun. Z tohoto programu půjdou peníze i obci Třebešov na rekonstrukce místní komunikace 600 tisíc korun, Přepychy dostanou na rozšíření stávající místní komunikace o parkovací plochu na p.p.č.233/44 107 200 korun a Synkov Slemeno na rekonstrukci komunikace U mlýna II. etapa – část a) 374 500 korun.
Většinou dotace tvoří okolo 50 % výdajů na projekt.

Čtenářská diskuze