Dopravní policie na Náchodsku posílí

NÁCHODSKO – Do Náchoda 11. srpna zavítali na pozvání starosty Jana Birke policejní prezident Jan Švejdar a ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje Petr Petřík. V doprovodu vedoucího územního odboru Radka Bohuslava společně debatovali se zástupci vedení města a městskými strážníky o spolupráci Policie ČR a Městské police v Náchodě, a to nejen v době vypuknutí Covid-19, ale především v souvislosti s řešením každodenní náročné dopravní situace v Náchodě, respektive na komunikaci I/33.

„Spolupráce města a Policie ČR a všech složek IZS, je v Náchodě dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Do jisté míry to byl také základ pro to, že právě v době šíření pandemie v jarních měsících jsme byli připraveni na celou řadu nečekaných situací a komunikovali jsme vše společně a velmi efektivně,“ poděkoval prostřednictvím nejvyšších představitelů Policie ČR starosta Náchoda Jan Birke všem policistům.

Tím, co Náchod trápí dlouhodobě je zejména doprava, proto se v další diskuzi, která pokračovala návštěvou územního odboru a setkáním s policisty ve směně, věnovali starosta Jan Birke a představitelé Policie ČR právě tomuto tématu a konkrétním možnostem do budoucna.

S ohledem na další postup výstavby dálnice D11 do Jaroměře navrhl policejní prezident Jan Švejdar možnost zřízení oddělení dálniční policie v Jaroměři, která je už dnes významným dopravním uzlem v této části Královéhradeckého kraje.

„Stávající dopravní situaci v regionu toto řešení velmi prospěje a usnadní tak akceschopnost dopravním policistům jak v Náchodě, tak i Hradci Králové. Své opodstatnění bude mít rozhodně ještě před dokončením stavby dálnice do Jaroměře v roce 2022 a v dalších letech směrem k hraničnímu přechodu Královec-Lubawka. Už nyní probíhají jednání o dislokaci uvedeného útvaru, jeho zřízení je tedy reálné ve velmi krátkém časovém horizontu,“ uvedl policejní prezident Jan Švejdar.

Krajský policejní ředitel Petr Petřík starostu informoval zejména o navýšení počtu dopravních policistů na Náchodsku o celkem deset tabulkových míst.

Čtenářská diskuze