Doporučení ministerstev kultury a zdravotnictví knihovnám

KRAJ – Usnesením vlády z 23. dubna o uvolňování některých podnikatelských a dalších činností je od pondělí 27. 4. možné otevřít provoz knihoven. To v žádném případě neznamená, že knihovna otevřít musí. Konečné rozhodnutí je na konkrétním zřizovateli, který musí zajistit dané hygienické podmínky tak, aby knihovna byla na otevření připravena.

knihovna_kniha

Ilustrační foto: Pixabay.com

Ministr kultury Lubomír Zaorálek doporučil vládě dřívější otevření knihoven oproti původnímu harmonogramu uvolňování na základě žádosti řady knihovníků i předsedy knihovnické rady. „Jedním z argumentů pro dřívější otevření byl i fakt, že v sousedních zemích jako je Rakousko a Německo, které jsou v podobné fázi koronavirové epidemie a situaci zvládají podobně úspěšně jako Česká republika, jsou již knihovny otevřeny,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagnorová.

Ministerstvo kultury společně s ministerstvem zdravotnictví doporučují knihovnám zajistit dodržování následujících jednoduchých hygienických pravidel – zajistit informování návštěvníků o uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu a v knihovně a pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny, zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při manipulaci s knihami a dalšími knihovními jednotkami, zaměstnanci knihoven i jejich návštěvníci musejí nosit roušky, u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

„Dle stanoviska německého Spolkového institutu pro posuzování rizik není přenos infekce přes knihy pravděpodobný, přesto se doporučuje knihy po převzetí knihovnou od zákazníka nechat 48 hodin ležet v karanténě v krabici/boxu s označením “karanténa“, než je půjčí dalšímu čtenáři. Návštěvníci knihovny musejí udržovat dvoumetrové odstupy, WC pro veřejnost doporučujeme nechat uzavřené, studovny se doporučují nechat uzavřené,“ dodala Michaela Lagronová.

Knihovny by se také měly řídit dalšími pokyny vlády, přijatými v souvislosti s krizovými opatřeními, týká se to například pořádání akcí v knihovně (za stejných podmínek jako akce obecně). Další podrobnější metodiku podmínek hygienického a organizačního fungování pro knihovny bude v následujících dnech zveřejňovat Národní knihovna, které to uložil ministr kultury. Nyní tuto metodiku finalizuje ústřední knihovnická rada.

Čtenářská diskuze