Dobruška chce dokončit cyklostezku k Opočnu

REGION – Jednou z plánovaných akcí v letošním roce v Dobrušce je cyklostezka. Část cyklostezky z Opočna do Dobrušky, kterou budovalo Opočno, je hotová už tři roky.

cyklistika

Ilustrační foto: Archiv OT

Realizovat druhou část, v katastru Dobrušky, je však složitější. Trasa vede přes pozemky desítek vlastníků, s nimiž město muselo jednat, čekalo se i na dotaci. První etapa cyklostezky se stavěla v závěru roku 2012 díky dotaci, kterou tehdy získalo město Opočno. Celkové náklady na trasu, kterou realizovalo na svém katastru Opočno, byly ve výši více než 4,5 milionu korun. Vybudovaný úsek je přitom kratší, než je plánovaná část cyklostezky, která náleží Dobrušce.

Cyklostezka není ale jedinou investiční akcí, kterou Dobruška chystá.

„V oblasti investic to bude kromě dokončení cyklostezky mezi Dobruškou a Opočnem rekonstrukce ulice Poddomí a některých dalších či stavba smuteční obřadní síně u hřbitova. Jde samozřejmě i o řadu dalších důležitých akcí. Stejně tak budeme vytvářet stále kvalitnější podmínky pro rozvoj bohatého kulturního života v Dobrušce,“ uvedl starosta Petr Tojnar.

Každá investiční akce, stejně jako stavba cyklostezky, má své problémy.

„Mnohé jsou bohužel způsobeny špatnou legislativou, která působí někdy i nemalé komplikace. Mám na mysli především zákon o veřejných zakázkách. Ale jsme zde od toho, abychom si s těmito problémy a „zapeklitými“ záležitostmi dokázali vždy poradit ve prospěch zkvalitňování prostředí v našem městě a zlepšování podmínek života našich občanů.
Ve vedení města pracuje kvalitní a dobře sehraný tým lidí, který případné problémy řeší dobře a rychle,“ řekl starosta Tojnar.

Loni se podařila řada investic

V loňském roce se podařilo v Dobrušce dokončit několik investičních akcí, například došlo i k dalšímu zlepšení materiálních podmínek kulturní činnosti – ve Spolkovém domě – Rýdlově vile byla provedena komplexní rekonstrukce elektroinstalace a zavedeno plynové vytápění.

„Dobruška také pečuje o památku svých významných rodáků. Převzala spolupatronát a nechala opravit hrob F. A. Šuberta na Olšanských hřbitovech v Praze. Obnoven byl také památníček Jana Dvořáčka, zakladatele první sklářské školy na světě. Z větších investičních akcí šlo například o zateplování a částečné rekonstrukce školních budov, což je rovněž dlouhodobý program, opravy městských domů, pokračovala protipovodňová opatření včetně rekonstrukce městského rozhlasu a další akce,“ doplnil starosta výčet investic loňského roku.

Postupně jsou v Dobrušce také revitalizovány ulice a veřejná prostranství ve městě, loni to byla například ulice 1. máje, odpočinková zóna u domku F. L. Věka, chodníky v několika ulicích a další akce.

Čtenářská diskuze