Dobrá rada nad zlato!

REGION – Občanská poradna s názvem OD5K10, z.s. poskytuje bezplatné, anonymní a diskrétní poradenství lidem v obtížných životních situacích. Dveře máme otevřeny pro každého, koho trápí problém ať už s dluhy, nebo mu pronajímatel hrozí zvýšením nájmu. Dluhová problematika však stále zaujímá mezi dotazy přední místa.

problém_stres_neštěstí

Ilustrační foto.

Konání seminářů pro veřejnost
Letos, jako každým rokem pořádala poradna celkem čtyři semináře s finanční tematikou. Dva semináře se odehrály na Úřadě práce, z toho jeden obohatil program vyhlášeného Týdne vzdělávání dospělých. S velkou odezvou přednášíme finanční gramotnost na Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí pro maturitní ročníky. Studentům je tematika semináře blízká, zajímají je případy z praxe a hodně důležitých věcí si odnesou do života.
Novela insolvenčního zákona
Od 1. července 2017 vešla v účinnost novela insolvenčního zákona, která znesnadňuje poradenství v oblasti oddlužení, neziskovým organizacím, především poradnám. Sepisováním návrhů na oddlužení se může zabývat pouze akreditovaná osoba či organizace nebo osoba s dokončeným vysokoškolským vzděláním v oblasti práva a ekonomie.
Kde hledat pomoc s oddlužením
Poradna OD5K10, z.s. počínaje 1. červencem poskytuje informace k oddlužení, provádí posouzení dané situace dlužníka, případně zhodnotí šance na úspěšné schválení oddlužení. Návrh sepíše například Poradna při finanční tísni v Hradci Králové.
Společně zatočíme s dluhy
Rychnovská poradna letos zodpověděla již téměř 300 dotazů, nejen na dluhové téma. Pomoc u nás najdete v pondělí a ve středu bez objednání, v úterý a ve čtvrtek máme prostor pro objednané. Kontaktovat nás můžete na tel. čísle 775 475 796, informace o provozu poradny jsou také na www.oprk.cz.

Čtenářská diskuze
Tags: