Do Třebnice!

Ještě jednou se podíváme do sousedního Polska, kde je stále co objevovat.

kostel sv. bartoloměje a sv. hedviky

Kostel sv. Bartoloměje a sv. Hedviky.

REGION – Na sever od Wroclawi v městě Trzebnica – Třebnice najdeme první ženský klášter v Polsku věnovaný cisterciácké ženské větvi, Sanktuarium sw. Jadwigi v Trzebnici. Už sám název místa má slovanský původ, od polského slova mýtina. Slovanské osídlení je doloženo už v 5. století. Klášter byl založen roku 1202 knížetem Jindřichem I. Bradatým ke cti sv. Bartoloměje. Jeho žena Hedvika, původem z Bavorska, ale zvaná Slezská, byla prohlášena za svatou v roce 1267 a je patronkou Slezska, Polska, Berlína, Wroclavi a dalších míst. První řeholnice sem přišly 13. ledna 1203.

Kudy z nudy? Tudy!

V roce 1214 sem přijíždí i česká přemyslovská princezna Anežka Česká, prohlášená v roce 1989 za svatou. V roce 1232 odchází část zdejších sester do kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Klášter několikrát vyhořel.

Dnešní podoba je z barokní přestavby v roce 1697 až 1726. V roce 1810 byl klášter sekularizován a prostory se změnily na manufakturu pro zpracování vlny. V roce 1870 ho odkoupil řád Maltézských rytířů na špitál. Povolal na obsluhu špitálu sestry boromejky z Prahy, pod vedením řádové sestry Heleny Tiché.

Prohlídka pouze na objednání

Klášter je doposud činný a jeho prohlídka je možná pouze na objednání. Ke klášteru přiléhá kostel sv. Bartoloměje a sv. Hedviky. Původně je románský – viz plastika krále Davida, jak hraje své ženě Betsabé na vstupním portálu z roku 1214. Kostel byl koncipován jako hrobka Slezských Piastowců, kterých je zde pochováno celkem 22, včetně sv. Hedviky Slezské. Na jejím pohřbu zde byl i král železný a zlatý – Přemysl Otakar II. Kostel, původně románský, má délku 80,5 m a šířku 23 m, transept (příčná loď) má 31,5 m. Na severním boku presbytáře je přistavěna gotická kaple sv. Hedviky, první stavba v tomto slohu na území Polska. V letech 1680 – 85 došlo k barokní přestavbě, při níž byla zbudována velkolepá mramorová hrobka světice od kameníka Bielawského se sochou sv. Hedviky od Fr. Mangoldta. Kostel je vyzdoben 20 obrazy, které namaloval, kdo jiný než L. Willmann. Na bočním oltáři je jeho Umučení sv. Bartoloměje. Na hlavním oltáři je obraz od F. K. Bentuma. Součástí kostela je i věž z roku 1785 od vratislavského architekta Dahna vysoká 68 metrů.

Najdeme zde i „českou stopu“, 10 m vysoký sloup z roku 1738, ukončený sochou sv. Jana Nepomuckého. Tento světec, mučedník zpovědního tajemství, byl ve Slezsku zvláště oblíben. Tím končíme výlet do oblasti wroclawské. Jistě bychom nalezli i další typy na zajímavé výlety, neboť Slezsko je v tomto směru studnicí nevyčerpatelnou.

Ale je čas vrátit se do našeho příhraničí. I tam objevíme zajímavé tipy na výlet k našim polským přátelům.

Čtenářská diskuze
Tags: