Devátá třída. A co dál?

REGION – Blíží se čas, kdy se současní deváťáci budou muset rozhodnout, na kterou střední školu se přihlásí.

škola_dívka

Štastnou ruku při rozhodování!
Foto: Pixabay.com

Za pár dní dostanou všichni žáci základních i středních škol pololetní vysvědčení. Pro většinu z nich je to běžná záležitost a jen další krůček na cestě za vzděláním. Přece jen ale existuje nemalá skupina dětí, které mají právě v tuto dobu hlavu zamotanější než ostatní.

Toto vysvědčení je totiž pro žáky 9. tříd v mnohém rozhodující. Uvádí se na přihlášky na střední školy. Zároveň tímto vysvědčením začíná běžet nedlouhé období, kdy je třeba doručit přihlášku na příslušnou školu, na tu, kam by rádi od 1. září nastoupili.

Možností je mnoho

Možností je opravdu mnoho. Středních škol a učilišť je více než dost a studijních oborů ještě více. Je na deváťácích, zda zvolí tradiční „řemeslo má zlaté dno“, což dnes jistě platí, nebo jsou-li studijní typ, a pokud vědí, který maturitní obor je ten jejich, zda zvolí střední školu. Pokud ještě nemají tak úplně jasno, co chtějí v životě dělat, budou vybírat školu se všeobecným zaměřením, a tak získají další čas na rozmyšlenou.
Řada odborníků dnes tvrdí, že předčasná specializace může být na škodu, že mnohé dnes existující obory v dohledné době zaniknou a zaměstnání, která budou běžná za 20 let, nyní ještě ani neznáme.
Protože se jedná o věc velmi vážnou a už nyní mnoho žáků rozhoduje o budoucí pracovní kariéře, připomeňme některé termíny:

1. Poslední termín pro doručení přihlášky na SŠ (týká se i víceletých gymnázií) je 1. března. Přihlášky jsou k dispozici na příslušné základní škole. Lze podat až dvě přihlášky.

2. Pokud se na zvolený obor konají přijímací zkoušky, pak SŠ pošle zájemci pozvánku s instrukcemi. Pokud je zvolený obor oborem maturitním, pak bude žák s největší pravděpodobností konat testy celostátní, připravované organizací CERMAT. Ty se konají pro všechny SŠ 12. a 15. dubna (pro víceletá gymnázia 16. a 17. dubna). Starší vzorové testy si lze i s řešením stáhnout ze stránek www.cermat.cz.
Testy si budoucí student také může předem zkusit na vybraných středních školách. Vyzkouší si tak celý mechanismus průběhu zkoušky, včetně stresu, administrativy. Zároveň také zjistí, jak na tom se znalostmi je, kde ho „tlačí bota“ a kde musí přidat.

Neveřejné vzorové testy pro letošní školní rok 2018/19 si může zájemce vyzkoušet nezávazně i v Rychnově n. K., a to na Gymnáziu F. M. Pelcla, 26. ledna 2019. Podrobnější informace najde na stránkách www.grk.cz, kde se k těmto příjímacím zkouškám nanečisto také může přihlásit.

3. Ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení do 30. dubna. Uchazeči následně do školy doručí tzv. zápisový lístek, čímž potvrdí zájem o studium. Zápisový lístek, tak jako přihlášku vydá žákovi jeho mateřská ZŠ.

Šťastnou ruku při rozhodování!

Čtenářská diskuze