Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko získala prestižní cenu

RYCHNOVSKO – Náš region byl oceněn za svůj vysoký přínos pro turistický ruch.

Orlický týdeník nedávno informoval, že Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (DSOHP) se stala držitelem významného ocenění EDEN pro zámky na Orlici, které dlouhodobě propaguje. Dnes přinášíme rozhovor s ředitelkou DSOHP Evou Vaníčkovou.

Vyhlaseni EDEN-OHP-Eva Vanickova

Ředitelka DSOHP Eva Vaníčková s oceněním pro zámky na Orlici.
Foto: Archiv DSOHP

Paní ředitelko, DSOHP se stala vítězem prestižní soutěže EDEN 2017. Prosím vysvětlete našim čtenářům, o jakou se jedná soutěž.
„EDEN, v angličtině zkratka European Destination of ExcelleNce, je soutěží Evropské komise, která probíhá na úrovni států Evropské unie a jejím cílem je zviditelnit méně známé regiony Evropy. Tato aktivita je jedním z nástrojů podpory udržitelného cestovního ruchu na úrovni evropského kontinentu, resp. Evropské unie, která se potýká s problematikou přetížení turisticky oblíbených míst. Ná-vštěvníky je třeba motivovat k návštěvě nových turistických cílů a turistických produktů výjimečné hodnoty, které čekají ještě na objevení. To, že lidé chtějí objevovat nová méně známá místa, jinou kulturu, dokládá i nárůst obliby destinací EDEN, který v posledních dvou letech vzrostl o více než 300 %. Díky síti destinací EDEN se prezentují a zviditelňují nové turistické cíle, které jsou inspirací nejen pro evropské cestovní kanceláře, se kterými platforma spolupracuje, ale pro návštěvníky z celého světa. Evropský portál www.europeanbestdestinations.com, na kterém se v tomto roce za Českou republiku nově objeví díky získanému ocenění i naše Orlické hory a Podorlicko, zhlédne ročně přes 4 mil. návštěvníků. Jsou to především návštěvníci z Ameriky, Anglie a Francie. Pro destinaci je to významný posun v komunikaci a propagaci. Portál patří již šestým rokem k těm nejnavštěvovanějším webům věnujícím se cestovnímu ruchu v Evropě.“

Jak vnímáte destinaci, kterou zastupujete?
„Protože jsem se zde narodila a v destinaci žiji, mám k regionu i silnou osobní vazbu. Orlické hory a Podorlicko miluji. Je to můj domov, který s sebou nese, myslím asi u každého, vždy silné emoce. Po profesní stránce je to velmi rozmanitá turistická oblast hned s několika klíčovými produkty, ať jsou to již vítězné Zámky na Orlici, systém pohraničního opevnění, gastroturistika, běžecké lyžování nebo cyklo a inline turistika. Nový rozměr získávají poutní místa, jehož představitelem je především znovuoživený Neratov. Vnímám, že Orlické hory a Podorlicko ještě stále čekají na své objevení. V propagaci máme rezervy.“

Jaký má destinace potenciál a jakou jí předpovídáte budoucnost?
„Potenciál destinace spočívá podle mne především v duchovním rozměru a v příbězích, které se odráží jednak v lidech a osobnostech, které tu žili a tvořili, a dosud žijí a tvoří, ale také v krajině. Ta vypovídá hodně, i když zde zrovna nemáme nejvyšší horu, největší přehradu či vyhlášený národní park. Proto také často používáme spojení, že Orlické hory a Podorlicko pohladí po duši. Letovisko Studánka je jedním z významných míst destinace, které tuto atmosféru krásně reprezentuje a na kterém destinace staví své produkty. Spojení s přírodou je pro život člověka zásadní, a Orlické hory a Podorlicko jsou v tomto ideální destinací. Najdete tu řadu míst a tras k rozjímání, na kterých nepotkáte jediného turistu. Na druhou stranu, zatoužíte-li po zábavě, společnosti či adrenalinu, za posledních 10 let se služby v destinaci natolik rozvinuly, že naplní potřeby i náročných návštěvníků. Potenciál vidím také ve venkovské turistice, ať již v agroturistice, hipoturistice, tak ve využití regionálních produktů. Nejen pestrá nabídka, kvalita a šíře služeb, ale také atmosféra motivuje k návratu. A budoucnost? Ta je prý vždy nejistá. Vizionář nejsem, ale po pravdě, politika cestovního ruchu v České republice je bohužel s ohledem na stále neexistující zákon o cestovním ruchu dost komplikovaná, nesystematická a pro regiony skutečně v tuto chvíli neurčitá. Doznívá i podpora ze strany Evropské unie, aktuálně dobíhají již jen přeshraniční fondy. Podpora by měla přejít na stát, což se již částečně aplikuje. Cestovní ruch je odvětví, které do státního rozpočtu přináší nemalé finanční prostředky, v roce 2015 to bylo 100 mld. Kč, nemluvě o dalších sektorech a politikách, kde se cestovní ruch promítá. Věřím, že podpora regionů bude pokračovat. Orlické hory a Podorlicko již nyní podporují oba kraje. Závěrem roku Valná hromada OHP rovněž přijala nové stanovy, které stabilizují financování činnosti a provozu DSOHP. Loňský rok byl rokem zlomovým i díky vítězství v soutěži EDEN, což považuji za významný milník v komunikaci i propagaci celé destinace. S ohledem na toto ocenění očekávám masivnější kampaň na národní a zahraniční úrovni, ve spolupráci s Agenturou CzechTourism i platformou sítě EDEN. Věřím, že je to první z vlaštovek dalšího pozitivního vývoje destinační společnosti a práce všech zainteresovaných subjektů.“

Pokud vím, tak v mnoha destinačních společnostech po celé ČR není příliš velká ochota jednotlivých členů spolupracovat. Jaká je situace v DSOHP?
„Musím říci, že ve srovnání s ostatními destinacemi jsme na průměrné, v případě partnerské spolupráce dokonce na nadprůměrné úrovni. Řada destinací spolupracuje pouze na úrovni členů. DSOHP však úzce spolupracuje s podnikateli i na bázi partnerství. Druhým pohledem je však vlastní spolupráce mezi členy. Konkurence je proces, který působí na všech úrovních, a to nejen v profesním životě, ale i v osobní rovině, je to součást vývoje. Je tak zcela přirozené, že se tomu děje i na poli této spolupráce. Naopak mne mile překvapil právě postoj podnikatelů v případě loni komunikovaného navýšení členských příspěvků, kdy všichni bez výjimky nový model podpořili. U samosprávy to bylo v několika případech složitější, kde se odkazuje na rakouský model podpory cestovního ruchu, na kterém se podílí především soukromý sektor.“

Nemohu se nezeptat na hotel Studánka, který je jedním z členů DSOHP. V jakých oblastech a jakým způsobem spolupracujete?
„Hotel Studánka je jedním z významných členů DSOHP od roku 2011 se zastoupením rovněž ve Správní radě. Má tedy významný podíl na řízení sdružení, které také finančně i mentálně podporuje. Spolupráce probíhá na bázi destinačního managementu, který je nejvyspělejší formou řízení cestovního ruchu v regionech. Je založen na efektivní společné propagaci na úrovni destinace. Propagace probíhá pod hlavičkou Orlických hor a Podorlicka, což je pro subjekty výhodou. Pro své návštěvníky jsou atraktivnějším cílem. I dle statistik předchází plánování dovolené v prvé řadě výběr destinace, v poslední době je důležitým kritériem bohužel i hledisko bezpečnosti. Člověk zjišťuje, jakou nabídkou daná oblast disponuje a následně volí konkrétní místo pobytu. Pojedeme na Šumavu, do Beskyd nebo do Orlických hor a Podorlicka? Je důležité vědět, co si pod značkou Orlické hory a Podorlicko návštěvník představí, jakou nabídku, jaké emoce a atmosféru. Hlavní činností sdružení je tedy propagace značky a image destinace, nabídky i klíčových produktů. Ta stojí na síti spolupracujících subjektů, produkty
a pozvánku do destinace tak stavíme i na Hotelu Studánka. Do této kategorie spadá široké portfolium aktivit. V obecné rovině je to od ediční činnosti s vydáváním ucelených image a tematických propagačních materiálů s pozvánkou do destinace, postavené vždy na některém z klíčových produktů, nosných témat či konkrétních subjektů destinace, přes propagaci na veletrzích, propagačních akcích na území destinace a ve zdrojových regionech, semináře pro odborníky cestovního ruchu, PR komunikaci a placenou reklamu v médiích, pořádání press tripů, koordinaci nabídky destinace v síti informačních center vč. zajištění distribuce materiálů subjektu v území turistické oblasti, prezentaci na hlavním turistickém portále, tematických webech vč. propagace balíčků až po sociální sítě se sdílením a propagací aktivit spolupracujících subjektů aj. Další doplňkovou službou, kterou našim partnerům poskytujeme je dotační a marketingové poradenství, výroba propagačních materiálů, tvorba produktů, zajištění reklamy na míru, virtuální prohlídky, mobilní aplikace apod. Nejsme však marketingovou agenturou.“

Jakým je hotel Studánka partnerem?
„Velmi významným. Ale nejen partnerem, dovolím si říci i patriotem tohoto regionu. Svědčí o tom nejen aktivní zapojení v DSOHP, ale vztah k regionu je vidět na každém kroku. Ať je to již formou využití potenciálu regionálních produktů, místních tvůrců, jako například spolupráce s řezbářkou a malířkou Jarmilou Haldovou až po image stojan destinace s propagačními materiály ve vstupní hale hotelu či zaškolení personálu. Ztotožnění se s regionem má hotel i ve svém úvodním sloganu „Ráj na úpatí Orlických hor…“. Jediné, co mi na webové prezentaci chybí, je propagace značky Orlických hor a Podorlicka s odkazem na turistický portál www.mojeorlickehory.cz s dalšími tipy na výlety v tomto regionu. Hotel Studánka je nejen součástí této značky, ale zároveň ji významnou měrou vytváří.“

Co může od DSOHP Hotel Studánka očekávat v následujícím období?
„Se začátkem roku se rozjíždí tradičně seriál veletrhů cestovního ruchu, na kterých je nabídka našich členů a partnerů prezentována. Pro letošní rok se bude DSOHP účastnit kromě hlavních veletrhů
v Brně, Praze či Hradci Králové, i veletrhu For Bikes Praha, na kterém budeme zvát všechny milovníky cykloturistiky rovněž na Podorlickou pivní stezku a hotel Studánka. V rámci ediční činnosti je pro letošní rok plánováno kromě oblíbených Turistických novin Orlických hor a Podorlicka, kde každoročně zveme do regionu formou příjemného PR článku, i vydání reprezentativního image propagačního materiálu s prezentací pestré nabídky celé destinace. Publikace bude určitě i příjemným materiálem pro hotelové hosty. Ve spolupráci s Agenturou CzechTourism je v jednání vydání první ucelené turistické mapy destinace. S ohledem na připravovanou propagaci ze strany CzechTourismu a platformy EDEN lze očekávat zájem a zvýšení zahraničních návštěvníků. S jarní sezonou se rozjedou propagační akce. V plánu činnosti pro letošní rok nechybí spolupráce s médii.“

Jaké je vaše profesní přání do budoucnosti?
„Orlickým horám a Podorlicku bych přála co nejvíce patriotů, hrdých na svůj region, lidí s nadhledem, se zájmem a chutí společnými silami přispívat k dobré atmosféře, image a rozvoji cestovního ruchu této krásné turistické oblasti. Značka regionu i vlastní činnost destinační společnosti je i mezi rezidenty, tedy lidmi, kteří zde žijí, stále málo známá. Mnozí jsou překvapeni, jak pestrou nabídku a jak krásná místa jejich domovská destinace nabízí. Také bych společnosti přála silné partnery, kteří by podpořili další rozvoj a zviditelnění destinace, však citlivou cestou, aby nepřišla o své vnitřní bohatství.“

Čtenářská diskuze