Debata o Mělčanech se neobešla bez emocí

Ještě patnáct let od ničivých povodní na Dobrušsku nejsou dořešena protipovodňová opatření v Mělčanech.

DOBRUŠKA – Původně byla ve hře v Mělčanech vodní nádrž, nyní se už celá léta jedná o poldru. Při nedávné debatě v dobrušském kině s ministrem životního prostředí v demisi Tomášem Chalupou o výstavbě poldru v Mělčanech však jejími účastníky cloumaly emoce. Chalupa při poslední návštěvě našeho kraje před dvěma lety ještě uvažoval, jestli by nešla jednání vrátit na začátek, to znamená k variantě nádrže.

Teď ale hned  na začátku diskuze upozornil, že v tuto chvíli již nemá cenu navrhovat jiné alternativy. V případě, že by se jimi ztrácel čas, hrozí, že nakonec nebude ani suchý poldr, který je v tuto chvíli jedinou možnou variantou.

Účastníci debaty o mělčanském poldru, uprostřed starosta Pohoří Zdeněk Krafka. Foto: Irena Voříšková

Účastníci debaty o mělčanském poldru, uprostřed starosta Pohoří Zdeněk Krafka. Foto: Irena Voříšková

„Možné komplikace při stavbě poldru mohou být tři. Kromě zajištění peněz na stavbu, jejíž náklady jsou v hrubém odhadu asi půldruhé miliardy korun, to je jednání s vlastníky pozemků a jednání s účastníky řízení. Stavba bude zasahovat do práv vlastníků, takže je nutné se dohodnout. V nejhorším případě by mohlo dojít až na vyvlastňování pozemků, protože jde o veřejně prospěšnou stavbu,“ upozornil Tomáš Chalupa, podle nějž by stavbu mohli komplikovat také ochránci přírody.

„S poldrem nesouhlasím a souhlasit nebudu,” reagoval na to jeden z vlastníků dotčených pozemků Josef Petr.

Jak uvedl dobrušský starosta Petra Tojnar, bude vybudování poldru záležitostí dalšího jednání se všemi vlastníky pozemků. Kromě jejich vykoupení, je prý možná také směna.

Během diskuze zazněly jak návrhy vrátit jednání na začátek a pokusit se prosadit znovu plán vodní nádrže, tak i celou stavbu úplně zastavit. Jeden z místních podnikatelů pak přednesl jako protinávrh projekt výstavby přehrady Skalka.

Kdo má dostat přednost?

Emoce v sále rozvířilo vystoupení ochranáře přírody Martina Hanouska, podle něhož by lidé vůbec neměli stavět domy blízko vody. Mělčanskou nádrž považuje za špatný, možná až hloupý projekt.

Marián Šebesta z Povodí Labe. Foto: Irena Voříšková

Marián Šebesta z Povodí Labe. Foto: Irena Voříšková

„Nejsme tak bohatí, abychom v něm pokračovali. Patnáct let jedeme na mrtvém koni. Chápu starosty, že chtějí ochránit svoje obce, ale to nelze za cenu vyhubení vzácných druhů živočichů a rostlin. Krajina má širší problémy, které poldr neřeší. Měli bychom se zabývat alternativami, které budou vedle protipovodňové ochrany řešit i ochranu zvlášť chráněných živočichů a rostlin,” oponoval projektu Hanousek.

Za své vystoupení sklidil odmítavou reakci.

„Rád bych se pana Hanouska zeptal, kde bydlí, že nám už roky radí, co můžeme a nemůžeme dělat, když chceme ochránit životy a majetky našich občanů,“ reagoval na kritiku poldru starosta Českého Meziříčí Milan Žďárek.

K diskuzi se přidal i starosta sousedního Pohoří Zdeněk Krafka, známý rybář a jednatel místní organizace Českého rybářského svazu v Opočně: „Argumentuje se tu ochranou mihule a vranky. Kvůli zastavení přípravy na stavbu vodní nádrže, která by regulovala průtok v době sucha, každoročně sbíráme kilogramy těchto uhynulých živočichů.”

David Rešl z Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Bohumil Fišer z odboru péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny uvedli, že z hlediska ochrany přírody nemají proti poldru výhrady.

Vyhlášení přírodní památky stavbu neohrozí

Během let, které uplynuly od katastrofálních povodní v roce 1998, bylo v lokalitě Mělčan vyhlášeno nejdříve evropsky významné chráněné území Natura. V současné době se tam navíc chystá vyhlášení Přírodní památky Dědina u Dobrušky. Vzniku povodňových opatření by to podle nyní již exministra Tomáše Chalupy nemělo nijak bránit.

Starosta Dobrušky Petr Tojnar a ministr životního prostředí v demisi Tomáš Chalupa. Foto: Irena Voříšková

Starosta Dobrušky Petr Tojnar a ministr životního prostředí v demisi Tomáš Chalupa. Foto: Irena Voříšková

Přítomné ujistil, že ministerstvo životního prostředí ani jemu podřízené organizace rozhodně nebudou podnikat žádné kroky, jež by realizaci suchého poldru v Mělčanech mohly zabránit. Před ochranou přírodních hodnot prý musí mít přednost bezpečnost lidí. Podle Chalupy jak ministerstvo životního prostředí, tak i ministerstvo zemědělství počítají s uvolněním peněz na stavbu.

Suchý poldr podpořili zástupci krajského úřadu a Marián Šebesta z Povodí Labe, které je investorem akce.

„Musíme jednat s velkým množstvím vlastníků, jichž se budou týkat výkupy pozemků nebo zřízení věcných břemen. V krajním případě by přicházelo v úvahu také využití institutu vyvlastnění z důvodu veřejného zájmu,” řekl Šebesta.

Pokud půjde vše bez problémů, mohlo by se na stavbě poldru začít pracovat v roce 2015. Hotovo by pak mělo být do konce roku 2016.

„Z debaty mám dobrý pocit. Všechny zainteresované instituce deklarovaly, že nebudou stavbě bránit,” dodal dobrušský starosta Petr Tojnar.

Zástupci ochranářských organizací. Foto: Irena Voříšková

Zástupci ochranářských organizací. Foto: Irena Voříšková

Čtenářská diskuze
Tags: