Dagmar Honsnejmanová si došla pro medaili za zásluhy

HRADEC KRÁLOVÉ/MOKRÉ – Za podporu kulturního a společenského života v obci Mokré získala medaili od hejtmana Jiřího Štěpána i Dagmar Honsnejmanová.

D. Honsnejmanová portrét

„Všichni ocenění zasluhují velký obdiv,“ říká Dagmar Honsnejmanová.
Foto: Archiv Dagmar Honsnejmanové

Významné osobnosti regionu ocenil ve středu 8. května hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán v rámci tradičního Dne kraje.

Na Pivovarském náměstí převzali ocenění členové IZS a Pamětní medaile významné osobnosti regionu. Mezi oceněnými byla také spolupracovnice Orlického týdeníku Dagmar Honsnejmanová, které jsme se při té přiležitosti zeptali na několik otázek.

Co říkáte na ocenění, které jste dnes převzala z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje?
„Z ocenění mám opravdu velkou radost. Je pro mě ctí být mezi vybranými osobnostmi Královéhradeckého kraje, jimž se takového uznání dostalo. Pozorně jsem poslouchala medailonky ostatních oceněných, co všechno dokáží udělat ve prospěch druhých. Není to někdy jednoduché, všichni zasluhují velký obdiv. Do Mokrého jsem se přistěhovala, jsem „naplavenina“. Ale, jak bylo řečeno, stala jsem se jeho velkou patriotkou. Snažím se život lidem v obci zpříjemnit, malým i těm nejstarším seniorům. Snad se mi to i daří. Myslím, že kultura je potravou duše. Každý by si měl občas kousnout, přispět svým dílkem k radosti a spokojenosti ostatních.“

Co chystáte v současné době v obci a v jejím okolí pro příznivce kultury?
„Z velkých akcí to bude na konci června Květinový den – den her především pro děti a rodiče. Letos se mohou těšit na klauna, pejsky, koně, bojovníky japonského bojového umění, k dispozici bude výtvarný stan, sportovní náčiní atd. O prázdninách chystáme keramický kurz. Nebude chybět ani tradiční výtvarná soutěž. Senioři, většinou seniorky, se pravidelně scházejí v knihovně v Čajovně u bludičky, kde na ně vždy čeká zajímavý program – cestopisná povídání, různé výstavy, rukodělné dílny, zajímavé osobnosti. Akcí je mnoho až do konce roku. Všechny přispějí v letošním roce k oslavě 130 let existence naší knihovny (1889 – 2019). Nápad založit knihovnu měl, přesně 15. července 1889, vzdělaný člověk, spisovatel, překladatel (např. i Karla Maye) a pedagog Emil Musil-Daňkovský, který zde byl řídícím učitelem. I pro mne je velkou inspirací a vzorem. Určitě by byl rád, že knihovna má v Mokrém své stálé místo, však je také jejím patronem. Myslím, že by na nás byl pyšný. Máme tu skvělou partu lidí, kteří pomáhají, a já bych jim touto cestou chtěla poděkovat.“

Co vám v poslední době, co se týče rychnovského regionu, udělalo radost?
„Přestože v Mokrém pořádáme řadu aktivit, ráda se účastním, pokud mi čas dovolí, rovněž akcí v okolí. Především těch, které se bezprostředně týkají našeho regionu. Různých výstav, koncertů, oslav výročí osobností regionu, obcí. Zážitků mám hodně a vybrat to nej je těžké. Pro mě je nejdůležitější pocit, když z takové akce odcházíte domů, že všude žijí lidé, jimž záleží na druhých, na místě, kde žijí. To nadšení a radost mě většinou inspiruje a povzbudí do další práce, která vlastně ani není prací…“

Čtenářská diskuze