Cyklostezka z Kostelce do Lípy nad Orlicí by měla už brzy sloužit svému účelu

KOSTELEC N. O./ČASTOLOVICE – Stavba, po níž budou cyklisté jezdit z Kostelce nad Orlicí přes Častolovice a Čestice do Lípy nad Orlicí, stála značné úsilí mnoha lidí. Její vývoj Orlický týdeník sleduje. Projekt jde nyní do finále.

„Při zahájení stavby cyklostezky jsme naráželi od začátku na řadu nedostatků v projektu, které z pouhé dokumentace nebylo možné vyčíst. Realizační firma se musela potýkat s nečekanými problémy terénu zvolené trasy, a tak její cena rostla a rostla,“ řekla v úvodu Orlickému týdeníku starostka Častolovic Jarmila Novohradská. Problémy byly překonány a v úterý 29. října se mohla uskutečnit zkušební předkolaudační pochůzka, jíž se zúčastnili zástupci policie, speciálního stavebního úřadu z Kostelce nad Orlicí, realizační firmy a zástupci zainteresovaných obcí. „Termín kolaudace je stanovený na pondělí 19. listopadu. Povrch cyklostezky z větší části tvoří živice, část je kryta zámkovou dlažbou, a to v místech, kde jsou pod cyklostezkou uloženy kabely ČD. Úsek, který měří něco málo přes 7 km, je součástí páteřní cyklostezky spojující Hradec Králové se Zábřehem na Moravě,“ říká Jarmila Novohradská. Práce na stavbě cyklostezky se pohybují okolo 29 milionů Kč.

„ Je to dáno zvýšenými náklady na stabilizaci v problémových místech, nákladným překlenutím řeky Bělé,  vybudováním, úpravou a zabezpečením tří přejezdů přes železniční trať, zřízením pojezdových ploch pro přejezd zemědělské techniky a vozů servisních techniků, bezpečnostními prvky a dalšími vynucenými úpravami,“ vypočítává Jarmila Novohradská. Nicméně cyklostezka, byť ještě nejsou úplně dokončeny terénní úpravy, působí hezkým dojmem a láká už nyní mnoho nedočkavých cyklistů k rekreačním vyjížďkám, ale i k bezpečné cestě do zaměstnání nebo do školy.

(ež)

Čtenářská diskuze