Cvičení Biohazard prověřilo připravenost na nebezpečný virus

PARDUBICKO – Dne 20. června kolem 10. hodiny dopolední byli profesionální hasiči přivolání do ordinace praktického lékaře v Morašicích u Litomyšle. Nacházela se zde osoba, která se v neděli 17. června vrátila z Afriky. V Nigérii muž pobýval jako doprovod charitativní organizace tři týdny v oblasti postižené epidemií horečky Lassa. K lékaři muž přišel se zdravotními obtížemi – horečkou, bolestí hlavy, svalů, břicha i zvracením.

Biohazard 2 ViewImage (1)

Foto HZS Pardubického kraje

„Lékař telefonicky kontaktoval složky IZS, tedy i hasičský záchranný sbor. Na místo mimořádné události se dostavili profesionální hasiči, kteří se vystrojili do jednorázových ochranných obleků MICROGARD 3000 a maskou s filtrem.

Vystrojení příslušníci v ochranných obleků MICROGARD 3000 umístili nakaženého muže do biovaku. Tento biovak hasiči po uzavření dekontaminovali a dále byl muž vozem zdravotnické záchranné služby se speciálním vybavením osobních ochranných prostředků a transportním prostředkem osob s podezřením na vysoce nakažlivé nemoci přepraven na specializované pracoviště Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Po odjezdu zdravotnické záchranné služby provedli hasiči dekontaminaci všech osob, pracujících v ohnisku, následně i dekontaminaci přilehlé plochy.

Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje uložili karanténní opatření všem zúčastněným osobám.

„Cílem cvičení bylo prověřit systém vyrozumění, aktivace, akceschopnosti a připravenosti vybraných složek IZS při výskytu vysoce nakažlivé nemoci na území Pardubického kraje.

Ověřit reálnost zpracovaných operačních postupů základních složek IZS a orgánu ochrany veřejného zdraví a zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb – zdravotního zařízen – při výskytu vysoce nakažlivé nemoci na území Pardubického kraje.

Ověřit modelové řízení a organizaci zásahu základních složek IZS na místě vzniku mimořádné události, to je ordinace praktického lékaře, ve spolupráci se zástupci orgánu ochrany veřejného zdraví,“ vysvětlila Vendula Horáková.

Horečka Lassa je závažné nakažlivé virové onemocnění vyskytující se v Africe. Má charakter krvácivé horečky. Jmenuje se po místě objevu — první popsaný výskyt byl v roce 1969 v městě Lassa v Nigérii jižně od Čadského jezera, kde na nemoc zemřely dvě misionářky.

Virus Lassa patří mezi primitivní arenaviry a pochází z Nigérie. V oblastech, kde se Lassa vyskytuje, patří mezi podstatné důvody úmrtí obyvatel. V 80 % případu má Lassa mírný až nepozorovatelný průběh. Ve zbylých 20 % případů jde o vážnou chorobu postihující skoro všechny orgány.

Čtenářská diskuze