Chránit znamená pochopit (výuka jinak)

Horky 2

DOBRÉ - Nový školní rok jsme na naší Základní škole v Dobrém začali mnoha akcemi. Patří mezi ně i projekt Chránit znamená pochopit, který byl podpořen v rámci dotací v oblasti Etická výchova ve školách Královéhradeckým krajem. Skládá se ze dvou částí: pobytový výukový program ve středisku environmentální výchovy Modrý dům v Kosteleckých Horkách určený pro žáky 6. ročníku a projektového dne Příroda, který se uskutečnil na naší škole.

Horky 1

Ve dnech 18. – 19. 9. 2019 se 6. ročník vydal tmelit kolektiv a zažít výuku jinak do střediska environmentální výchovy Modrý dům v Kosteleckých Horkách. Hlavní náplní adaptačního pobytu byly zážitkové programy, které měly dětem teoretickým, ale hlavně praktickým způsobem přiblížit a připomenout souznění člověka s přírodou. Ve dvou dnech děti absolvovaly celkem 4 programy, kde včelařily, vyráběly svíčky, pekly placky z ručně namleté mouky. Největší obliby se ale těšil program, kde si z ovčí vlny mohly vyrobit praktické podsedáky. Po návratu do školy, když jsme pobyt s dětmi probírali, však děti uvedly, že programy byly super, ale nejlepší byly společné chvíle strávené na pokojích nebo při společných hrách.

Takže cíl adaptačního pobytu byl naplněn.

Třídní učitel Mgr. Luděk Preininger

prezentace chránit

Dne 2. 10. 2019 se uskutečnil projektový den na naší škole pod názvem Příroda. Část dne pracovali žáci na různých aktivitách jako např. výroba pexesa strom a jeho plod, plakát v ruském a anglickém jazyku dravci a sovy, CHKO Orlické hory, ohrožené druhy zvířat a rostlin ve světě i v našem regionu, keramické sousoší Sova a myš a další.  Další částí dne byla zpestřena ukázkami práce odborník v oblasti přírody (probíhaly výukové programy sokolnické společnosti Falcopredonum a vzdělávací agentury). Děti se účastnily programu Dravci a sovy, E-liška, Zvířecí obludky a Lovci a jejich kořist. Součástí všech programů byly živé exponáty. Děti si mohly pohladit např. hroznýše, lišku, sovu či sklípkana. Dětem se program velmi líbil, i když se někdy bály či odcházely ze třídy. Společná prezentace programů všech ročníků proběhla v pondělí 9. 10. 2019.

I zde byl hlavní cíl – vzbudit zájem o přírodu a pochopit nutnost ji chránit, budovat vztah k životnímu prostředí, naplněn.

Mgr. Blanka Rašková.

Čtenářská diskuze
Tags: ,