Chráněné území na Rychnovsku se rozrostlo

REGION – „Královéhradecký kraj má celkem sedmapadesát evropsky významných lokalit na 10 157 hektarech. Zřízením přírodní památky Orlice je dokončen soubor těchto lokalit v rámci soustavy NATURA 2000 na území kraje. Jde o ochranu planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a typů přírodních stanovišť, které jsou
z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem v určité oblasti. V tomto případě se jedná o část území Královéhradecka a Rychnovska, které k vodnímu toku Orlice přiléhá,“ uvedl krajský radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma.

vydra

 

Přírodní památka Orlice je nejrozsáhlejším chráněným územím vyhlášeným Královéhradeckým krajem. Rozloha zvláště chráněného území je téměř 596 hektarů a je začleněna do území Albrechtic nad Orlicí, Bělče nad Orlicí, Blešna, Borohrádku, Krňovic, Malšovy Lhoty, Malšovic, Nepasic, Petrovic nad Orlicí, Slezského Předměstí v Hradci Králové, Svinar, Štěnkova, Štěpánovska, Třebechovic pod Orebem, Týniště nad Orlicí a Žďáru nad Orlicí.

Více se dočtete v Orlickém týdeníku.

Čtenářská diskuze