Chlapec vinou nemocnice skončil s fatálním poškozením zdraví

KRAJ – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje může v současné době již potvrdit, že kriminalisté odboru obecné kriminality SKPV zahájili trestní stíhání jedné právnické a třech fyzických osob ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, a to v souvislosti s událostí, ke které došlo 14. května2017 v Nemocnici Pardubického kraje.

nemocnice5

Ilustrační foto: Pixabay.com

Kriminalisté obvinili jednu právnickou a tři fyzické osoby.

„Kromě nemocnice, jako právnické osoby, obvinili jednu lékařku a dvě zdravotní sestry, které v době události vykonávaly službu na dětském oddělení. Mají za prokázané, že tehdy 8letý chlapec zde vinou sloužícího personálu skončil s fatálním poškozením zdraví. Kriminalisté v průběhu dosavadního vyšetřování provedli velké množství důkazního řízení. Mimo jiné zadali znalecká zkoumání v oboru Zdravotnictví a v oboru Řízení, kvalita, proces a bezpečnost ve zdravotnických zařízeních. Zajistili veškerou potřebnou zdravotní dokumentaci, kamerové záznamy a interní telefonickou komunikaci z doby události. Provedli ohledání místa činu a vyslechli všechny zúčastněné osoby. Mají za prokázané, že nemocnice zásadně porušila či zanedbala důležité povinnosti. Tato právnická osoba měla za povinnost veškerý personál, tedy jak lékařský tak zdravotnický, kontrolovat a odborně vzdělávat. Bylo zjištěno, že v době hospitalizace poškozeného chlapce neměla nemocnice definované odborné a organizační postupy v podobě zpracovaných standardů, které by stanovovaly doporučený lékařský a ošetřovatelský postup, tedy jak se má chovat zdravotnický personál zejména při pooperační péči u dětského pacienta,“ popsala mluvčí policie Ivana Ježková.

Obviněným fyzickým osobám je kladeno za vinu, že nesprávně diagnostikovaly pooperační komplikace u dětského pacienta, u něhož došlo k masivnímu krvácení z operační rány. Kriminalisté mají za to, že ošetřující personál zvolil zcela nevhodný a pacienta na životě přímo ohrožující postup při poskytování neodkladné péče a pomoci. Krvácejícího pacienta nechaly jak dětská lékařka, tak odborné zdravotní sestry, odejít s matkou do přízemí budovy, kde měl být pacient údajně následně ošetřen. Tímto postupem byl ale bezprostředně ohrožen na životě. Bohužel toto pracoviště nebylo včas aktivováno a nebyl zde ani pohotovostní personál. Tím došlo k zásadnímu prodlení a zhoršení zdravotního stavu pacienta, které vedlo k těžkému poškození jeho mozku.

„Přibraní znalci doslova zkonstatovali, že „postup lékařky i obou zdravotních sester byl nejenom proti současné zavedené lékařské vědě, ale i proti zdravému rozumu“. V případě uznání viny hrozí fyzickým osobám trest odnětí svobody až na 4 roky, u právnické osoby rozhoduje o formě potrestání soud,“ dodala Ivana Ježková.

Čtenářská diskuze