Charitativní akce Děti pro děti v Opočně opět přispěla na dobrou věc

OPOČNO – V sobotním odpoledni 24. března pořádali opočenští skauti v Kodymově národním domě tradiční charitativní akci Děti pro děti, která se letos konala již podvanácté.

Hned na podzim pracovité ruce dětí i dospělých začínaly vytvářet nejrůznější výrobky, šily se kostýmy. Děti pod vedením svých vedoucích chystaly kulturní vystoupení, které je každý rok na jiné téma. Vystoupení musely nejprve nacvičit a sladit s hudbou. Letos připravily například šmoulí tanec v podání nejmenších dětí, různá pěvecká a taneční vystoupení všech věkových kategorií, ale také třeba netradiční pojetí Červené Karkulky. Okolo této akce je dobrovolně zaměstnáno i mnoho lidí z Opočna. Velký dík ale patří I. Vulasové a M. Vojtíškové

Do hlediště pak děti pozvaly své rodiče, babičky, tetičky a vůbec všechny přátele skautů v Opočně.

A pro koho se vlastně tato akce pořádá? Pro hematologické oddělení Dětské kliniky v Hradci Králové, které vede Doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.. Paní docentka, klinický psycholog Homolka, některé sestřičky i rodiče s vyléčenými pacienty vždy přijedou a podpoří snažení opočenských skautů. Na konci celého programu poděkovala Doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D. všem účinkujícím za krásná vystoupení a divákům za příspěvky do pokladny u vchodu. Vstupné bylo dobrovolné a letos se kasa naplnila až po okraj, když se vybralo 12 200 Kč. Za vybrané peníze z loňského charitativního koncertu nakoupilo hematologické oddělení pro své dětské pacienty nové televizory.

Po skončení kulturního programu si všichni prohlédli velikonoční výstavu výrobků a mohli si vzít to, co jim právě padlo do oka. Lidé také mohli ochutnat i některé velikonoční dobroty, které děti většinou samy napekly.

Všichni, kdo navštívili tuto akci, strávili krásné odpoledne a přispěli na dobrou věc, za což jim patří velké poděkování.

[nggallery id=36]

Čtenářská diskuze
Tags: