Český zahrádkářský svaz slaví 60 let

RYCHNOVSKO – Okresní organizace zahrádkářů pod názvem Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Rychnov nad Kněžnou v neděli 23. dubna vzpomenula 60 let své činnosti. V pěkně vyzdobené klubovně v Častolovicích se sešlo více jak 60 delegátů z 31 základních organizací. Po zahájení slavnostní atmosféru navodily i děti ze základní umělecké školy z Kostelce nad Orlicí. Protože v letošním roce bude probíhat i celorepubliková oslava 60. výročí od založení, byl hned na úvod promítnut krátký film o historii zahrádkářů v Čechách. Je potěšující, že tento dokument byl z velké části natočen i na zahrádkářské výstavě s názvem Zahrada východních Čech v Častolovicích. Po oficiálních bodech programu následoval historický přehled činnosti od roku 1957, kdy v pohostinství Secese v Kostelci n. O. proběhl ustavující sjezd. Prvním předsedou byl Josef Martinec z Týniště n. O. Bylo vzpomenuto i na obětavé odborníky – zahrádkáře Jindřicha Jandáčka z Rokytnice, Otakara Brutara z Přepych, Antonína Divíška z Kostelce nad Orlicí a další.

Celkem 60 let zahrádkářské činnosti bylo charakterizováno celou řadou výstav, odborných zájezdů, besed a přednášek. Zlatým hřebem těchto oslav bylo ocenění některých členů, včetně zasloužilých zahrádkářů – funkcionářů.

V bohaté diskusi mnozí přítomní poukázali na zahrádkaření dříve a v současné době. V závěrečném hodnocení jasně zazněl význam a přínos zahrádkářů v současné době jak pro jednotlivce, tak celou společnost.

(JH)

Čtenářská diskuze