Česko–polská spolupráce pokračuje

REGION – Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá ve svých aktivitách nezapomíná na školní i mimoškolní ekologickou výchovu.

IMG_0690

Aktivity projektu jsou určeny všem generacím. Děti se zapojily do ekosoutěže Recykluj a buď IN!
Foto: Archiv obce Skuhrov n. B.

Obce Mikroregionu Bělá spolupracují ve své činnosti i s partnery na polské straně, které v pátek a v sobotu 21. a 22. dubna přivítají ve všech pěti obcích mikroregionu. Výsledky své práce se jim určitě pochlubí.

Více o projektu i o návštěvě polských partnerů nám prozradil předseda Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá Vladimír Bukovský.

O jaký projekt se jedná a jak velká akce se bude u vás v mikroregionu konat? Kdo přijede a proč?
„Sám název projektu, který realizuje Mikroregion Bělá a polská Gmina Klodzko z Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis, Všichni jsme součástí přírody a společnosti deklaruje vazbu člověka na přírodu. To je i smyslem projektu. Ten se sestává z osmi aktivit, z nichž šest má pracovní a informační charakter. Akce, kterou zmiňujete je reciproční částí jedné z aktivit a je zaměřena na řešení odpadového hospodářství u obou partnerů projektu. A také na seznámení s životem a historií spolků v regionech.“

Proč kladete důraz na ekologii a kdo se do projektu zapojil?
„Ekologie je všeobecně známý výraz, ale já raději používám spojení vztah člověka k přírodě. Na tento vztah narážíme denně a mohl by být daleko přátelštější. Jednotlivé aktivity projektu jsou určeny prakticky všem generacím – dětem, které byly zapojeny do ekosoutěže Recykluj a buď IN!, střední pracující generaci i seniorům, pro které je určena aktivita kongresová, aktivita studijních cest a aktivita tradice regionu. Každý si zde najde to, co by ho mohlo zajímat, a může si doplnit informace. Nedávno jsem četl útlou knížku o jasnovidci Nostradamovi a jeho „předpovědích“, doplněnou informacemi, jak se my lidé chováme k přírodě a kam postupujeme. Jsou to docela smutné vize.“

Co všechno bude na programu akce, co všechno hosté uvidí?
„Účastníky společné dvoudenní konference čekají dvě přednášky s obrazovou prezentací na témata, o kterých jsem se již zmínil. Protože mám informace o jejich obsahu, myslím, že se budou líbit. Další část programu je výjezdní – po jednotlivých obcích Mikroregionu Bělá, takže navštívíme Kvasiny, Solnici, Bílý Újezd, Osečnici a samozřejmě i Skuhrov n. B. Prohlédneme si spolková zázemí, systémy řešení sběru a třídění odpadů a navštívíme i čistírnu odpadních vod.“

Co vás čeká dál, další setkání, společné projekty…?
„V rámci projektu již prakticky proběhly dvě aktivity, takže ještě čtyři nás čekají. V návaznosti na obsah kongresu to bude aktivita nazvaná „studijní cesty“, napoprvé to bude výjezd do Polska do obce Dobkow – polské vesnice roku 2015, kde uvidíme tradiční formy výroby s použitím původních nástrojů a seznámíme se s EKO zemědělstvím. Na naší straně se pak uskuteční studijní návštěva u zpracovatelů odpadů a u výrobců strojů pro další zpracování tříděného odpadu, ale to až v září.

Další aktivitou, která přijde na řadu v letních měsících, je takzvaná „tradice regionu“, v jejímž rámci nás čeká v červenci „polský“ výjezd na tradiční svátek v obci Želazno a následně 12. srpna setkání ve Skuhrově nad Bělou, jejímž obsahem bude divadlo, šermířské souboje i hudební vystoupení. Na závěr celého projektu rovněž připravujeme vydání společného česko-polského stolního kalendáře a virtuální mapu se zajímavými místy mikroregionu i Gminy Klodzko. Tak se snad máme na co těšit.“

 

Mikroregion Bělá

Mikroregion Bělá se nachází ve střední části okresu Rychnov nad Kněžnou. Svazek byl založen v roce 1999 a sdružuje celkem pět obcí – Solnici, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou, Osečnici a Bílý Újezd.

Říčka Bělá, podle které získal svazek jméno, jím prochází v délce 9 kilometrů a vlévá se do řeky Divoká Orlice. Území je protkáno sítí cyklostezek, které zvou turisty k projížďkám.

Kulturní a společenský život celého mikroregionu je pestrý, pořádá se tu množství tradičních akcí, jako Orlický sprint, Baspo rallye, Mutinovy slavnosti na hradě, Solnická solná stezka, Týden ve středověku, běh do vrchu nebo údolím Bělé, poutě, okrskové soutěže hasičů, posvícení, setkání rodáků a další programy.

Čtenářská diskuze