České inspekce životního prostředí dala nejvíc pokut za odpady

KRAJ – Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové provedli vloni 1602 kontrol a uložili 280 pokut za bezmála 10,5 milionu korun.

země_eko_životní prostředí

Ilustrační foto.

Nejvíce pokut padlo za odpady, což je několikaletý trend. V Královéhradeckém kraji provedli inspektoři 771 kontrol a uložili 120 pokut, v Pardubickém kraji to bylo 831 kontrol a 160 pokut.

Celková výše pokut v rámci České republiky klesla oproti roku 2015 o zhruba pět milionů – letos činily 130 717 343 korun.

Z celorepublikového hlediska dostala v loňském roce nejvyšší pokutu 6,5 milionů korun společnost OMGD, s.r.o. za porušení zákona o odpadech. Firma v průběhu let 2013 – 2015 nakládala v areálu bývalé chemičky v Kaznějově na Plzeňsku s 15 tisíci tunami demoličních odpadů. To však neměla povoleno. Demoliční odpady vysoce překračovaly limity povolené pro obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.

Nejvyšší pokutu vyměřenou Oblastním inspektorátem Hradec Králové dostala společnost MOSTEK energo s.r.o.

„Pokutu 800 tisíc jsme provozovateli elektrárny na biomasu uložili za opakované úniky tuhých znečišťujících látek do ovzduší a více než osmiměsíční provoz fluidního kotle bez povolení,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Inspektoři provedli v ČR také 479 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 126 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 446 200 korun. Zabaveno bylo 235 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 924 neživých exemplářů (výrobky). U vývozu a dovozu exemplářů zjistili, že více než každá pátá kontrolovaná zásilka nebyla v pořádku. Nejvíce zásilek s živočichy, rostlinami a produkty z nich pochází z Asie. Nadále také pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi.

Čtenářská diskuze