Ceny za nejlepší zpravodaje jdou i na Rychnovsko

RYCHNOVSKO – Nejlepší zpravodaje měst a obcí Královéhradeckého kraje obdržely čestná ocenění. Porota složená ze členů Redakční rady zpravodaje U nás v kraji hodnotila celkový dojem, grafickou přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní stranu.

V kategorii zpravodajů celobarevného formátu A4 zvítězily Libňatovské noviny. Stříbrnou příčku obsadil častolovický Zdroj a pomyslný bronz bral Červenokostelecký zpravodaj.

Mezi zpravodaji formátu A4 s celobarevnou obálkou získal prvenství Dobrušský zpravodaj, za ním následoval Vamberecký zpravodaj a třetí na pomyslné „bedně“ skončily Chlumecké listy.

V kategorii C porota hodnotila periodika formátu A4 – novinový tisk. V této kategorii míří prvenství do Přepych. Druhé místo získal Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic. Třetí skončil Horský kurýr vydávaný v Rokytnici.

Co je malé, to je hezké a platí to i pro poslední kategorii zpravodajů, a to periodika tištěná na malý formát A5. Zlatou příčku v této kategorii obsadily Frymburské ozvěny následované Ohnišovským zpravodajem a bronz si vysloužil Syslojed čili synkovsko-slemenský občasník a jedlinský tiež.

Čtenářská diskuze
Tags: , ,