Častolovice plánují velkou rekonstrukci křižovatky

ČASTOLOVICE – Častolovická radnice má za sebou rok plný důležitých událostí. Pro letošek naplánovala rekonstrukci důležité křižovatky.

DSC_1057

Už nějaký čas mohou v centru městyse Častolovice obyvatelé využívat nový obchod.
Foto: Archiv Městyse Častolovice

V oblasti společenského a kulturního života byla podle starosty Zdeňka Prause loni nejdůležitější připomínka a oslava stého výročí vzniku samostatného československého státu.

„Toto významné datum jsme připomenuli 27. října celodenním programem. Pro občany začal v kostele svatého Víta zádušní mší, která se sloužila za padlé v obou světových válkách. Program pokračoval v Kulturním domě U Lva vystoupením žáků místní základní školy s tematickými bloky vztahujícími se k dějinám Československa s videoprojekcí obrázků z dějin Častolovic. Odpoledne jsme slavnostně odhalili v místním novém lesoparku památník obětem světových válek s pamětní deskou a jmény,“ uvedl starosta Zdeněk Praus.
Téhož večera zakončilo průvod zapálení takzvané Masarykovy vatry.

Velkou rekonstrukcí prošel průtah městysem

„Pokud jde o investice, velmi kvituji, že se podařilo po 3,5 letech blokování realizovat rekonstrukci průtahu Častolovicemi na silnici I/11, kde došlo k sanaci podloží a položení nového potahu se sníženou hlučností. V rámci stavby se povedlo uskutečnit i investici obce, která vybudovala čtyři nová místa pro přecházení, upraveny byly křižovatky a nový autobusový záliv,“ řekl Zdeněk Praus.

Druhou velkou investiční akcí bylo po předešlé plánované demolici znovuvybudování nového obchodu s potravinami na dolním náměstí.
Spojení spolkové činnosti a kulturně společenských akcí je v Častolovicích na velmi vysoké úrovni. Také v letošním roce budou podporovány a rozvíjeny i ze strany obce.

Více se dozvíte v aktuálním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze