Častolovice lákají turisty na novou stezku

ČASTOLOVICE – Pro zvýšení a zatraktivnění turistického ruchu byla v Častolovicích zrealizována historická naučná stezka. Partnerem projektu je polská obec Walim, se kterou městys v loňském roce navázal úzkou spolupráci.

DSC_0351

Po stopách historie slavného místa.
Foto: Josef Poláček

Samotné realizaci historické stezky předcházelo seznámení s partnerem na polské straně, a to prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregion Glacensis. Hlavním cílem je prezentace historických památek na česko-polském pomezí.

„Každá obec navrhla investiční akci na podporu rozvoje cestovního ruchu v daném regionu. Partnerství s polskou obcí a vzniklým dotačním programem nám tak umožnilo začít s realizací dlouhodobě plánované historické naučné stezky,“ doplnil starosta městyse Zdeněk Praus.

Přes tři a půl kilometru

V první fázi historické naučné stezky postavili dva altány, jeden z nich se nachází na místním fotbalovém hřišti AFK Častolovice a druhý u mateřské školky. Na vybraná místa s historickým kontextem byly umístěny informační panely s dobovými fotografiemi a doprovodným textem k dané lokalitě, o které se zasloužil předseda Spolku přátel Častolovic Jiří Václavík.

Trasa o celkové délce 3,6 km provede místní obyvatele i turisty napříč celým městysem po deseti historicky atraktivních zastaveních. Začíná na fotbalovém hřišti, pokračuje přes náměstí, tehdejší pivovar, sokolskou zahradu, ulici Polnodvorskou a U Konopáče, přes nádraží, hasičskou zbrojnici, lesopark až k mateřské škole.

„K této historické stezce se přidaly podpůrné projekty, které jsou součástí dotačního programu. Z investičních akcí se jedná konkrétně o samotné panely, dále lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Z projektu jsou zároveň hrazeny různé propagační materiály,“ uvedl častolovický starosta.
V první řadě dojde k aktualizaci brožur městyse Častolovice, zejména k doplnění informací o nově realizované stezce, dále o Hudečkově galerii, muzeu a dalších pamětihodnostech, a to včetně fotografií. Kromě toho vznikne samostatný trojjazyčný leták pojednávající o stezce, ten bude volně k dostání v turistických informačních centrech, na místním zámku či úřadě.

Z dotačního programu jsou financovány i další výdaje na publicitu, například plánovaná virtuální prohlídka Častolovic. Bude zpřístupněna skrze aplikaci nacházející se na webových stránkách městyse. Občané si tak budou moci prohlédnout Častolovice z ptačí perspektivy. Její součástí budou rovněž odkazy na historická místa s panoramatickými snímky.

Městys se bude propagovat novým videospotem

„Poslední záležitostí k propagaci turismu v městysi v rámci dotačního programu bude videospot o pětiminutové pasáži k propagaci výseče atraktivních míst městyse, například zámku, kostelů, galerie, muzea, cykloturistiky či národní technické památky – náhonu Alba,“ uvedl další typ propagace turismu městyse starosta Častolovic.

„Účelem projektu je také dosažení povědomosti o vzniklém česko-polském přátelství. Vyvrcholením celého projektu bude účast na dvou veletrzích cestovního ruchu. Na polské straně na mezinárodním veletrhu ve Wroclavi v termínu od 23. – 25. února a v Hradci Králové v termínu od 9. – 10. března, kde budou mít obce společný stánek,“ dodal Zdeněk Praus usilující o přilákání polských turistů do této destinace.

Rozpočet celého projektu v tomto rozsahu byl stanoven na částku 30 000 eur. Vyhodnocení projektu se uskuteční v březnu 2018, do té doby bude veřejnosti zpřístupněna jak virtuální prohlídka, tak videospot. Po uskutečnění obou veletrhů a doložení potřebných dokumentů bude zároveň městysi proplacena částka ve výši 85 % financí vynaložených na stezku.

Čtenářská diskuze