Budou moci městští strážnící stále měřit rychlost?

REGION – Senátor Jaroslav Kubera, který patří k zapřísáhlým odpůrcům měření rychlosti městskými strážníky, opět rozvířil diskuzi kolem této jejich pravomoci. Chce znovu, jak už to jednou před několika lety bylo, strážníkům měření zákonem zakázat.

IMG_0462

Ilustrační foto: Policie ČR

Senátor chce prý občany chránit před byznysem, který si strážníci údajně z vybírání pokut dělají.

V našem regionu se měřením rychlosti pravděpodobně nejvíce zabývá městská policie v Dobrušce, která působí na základě řádných veřejně právních smluv i v okolních obcích. Jak vidí „novinku“ navrženou senátorem Kuberou, jsme se zeptali starosty Dobrušky Petra Tojnara a vedoucího strážníka Norberta Bene.

„V návaznosti na informace z médií a usnesení schůze Senátu Parlamentu ČR konané dne 5. ledna 2016 si dovolím oponovat návrhu předsedy senátorů ODS Jaroslava Kubery ohledně zrušení měření rychlosti obecními strážníky. Pan Kubera zřejmě chtěl tímto oslovit širokou neodbornou veřejnost, která bezpečnostní problematiku v obcích a městech zná pouze ze sdělovacích prostředků. Především bych chtěl zdůraznit, že se občané v obcích pohybují nejen auty, ale i pěšky, na kolech, s dětmi i s kočárky.

Posíláme děti do škol, zájmových kroužků, naši senioři navštěvují zdravotnická zařízení, někteří z nich jsou i invalidní. A kolem nás jezdí bezohlední řidiči takovou rychlostí, při které i malá chybička, malé zaváhání dítěte nebo seniora mohou vést k neodvratné tragédii,“ myslí si starosta Petr Tojnar.

Podle starosty odešla Policie ČR z ulic a přenechala tato místa městským strážníkům. Co se týče základních útvarů Policie ČR, ty působí prakticky pouze jako dojezdová skupina k různým událostem.

„Přestupky, o které Policie ČR nemá zájem, řeší městská policie. Obecní policie působí jako partner nejen pro Policii ČR, nesoutěží a nesnaží se vměšovat do jejich kompetencí a tak to má být. Každá složka se má specializovat na to, na co má schopné lidi a techniku. Tvrzení, že strážníci tráví měřením rychlosti většinu své pracovní doby a měří pouze na začátku a na konci obce, jsou přehnaná. Místa pro měření rychlosti strážníky schvaluje Dopravní inspektorát Policie ČR. Policie ČR měří rychlost nepoměrně méně často nebo pouze na dálnicích. Jenže ze statistik dopravních nehod již roky vyplývá, že smrtelné nehody jsou nejčastější na silnicích druhých a třetích tříd,“ uvedl k problému starosta Tojnar.

Pravidla silničního provozu se vědomě nedodržují?

K porušování předpisů dochází nejčastěji v době nepřítomnosti policie. Když mě policisté nevidí, přestupek vlastně „neexistuje“. Například předjíždění přes plnou čáru, v zatáčce, na nepřehledném horizontu – jedná se o běžný jev. Řidičům se mnohdy nelíbí, co ostatní dělají, ale ve chvíli, kdy na ně blikne protijedoucí auto, zpomalí a vyhlíží blížící se radar. A dávají vědět dalším vozidlům, aby zpomalila. Během momentu zapomenou, že je před chvílí předjížděl řidič, který mohl způsobit dopravní nehodu.

„Největší problém nevidím v tom, že pan senátor Kubera napadá obecní policii a viní obce z „obohacování obecních pokladen“, ale v tom, že prakticky přiznává, že v ČR se pravidla silničního provozu vědomě nedodržují. Co se týče obohacování, výběr pokut z rychlosti nevystačí v průměru za rok ani na roční plat jednoho našeho strážníka. V tomto pokřiveném právním vědomí vyrůstají další generace řidičů, kterým by neměla být dávána možnost chovat se na silnicích bezohledně,“ doplnil Petr Tojnar.

Podle vedoucího strážníka Norberta Bene není tak podstatné, jestli městská policie bude, nebo nebude měřit rychlost, ale zda budou u radarů stát policisté a zastoupí ji. Myslí si, že nebudou, protože jim to neumožňuje současný početní stav policistů, techniky a jiné úkoly.

Místa u radarů zůstanou prázdná

„Rozhlédněte se kolem sebe na ulici, s kým se častěji setkáte. Se strážníkem, nebo s policistou? Městská policie měří rychlost pouze na místech určených policií, nikde jinde. Jedná se o pozemní komunikace v blízkosti základních škol, obecních úřadů apod. Tyto místní komunikace spravuje obec. Není snad bezpečnost občanů i odvrácení nebezpečí ze strany rychlost překračujícího neohleduplného řidiče důležitá? Kde začínají a končí práva občanů?

Zákonodárci byli ti, kteří rozhodli o současném stavu Policie ČR. Oni prakticky donutili kvalitní příslušníky k jejich odchodu od Policie ČR. V tomto pokřiveném právním vědomí vyrůstají generace dalších řidičů. Předseda senátorů ODS sděluje občanům, že zanedlouho mohou jezdit, jak se jim zlíbí a šlápnout na plyn,“ doplnil dobrušského starostu tamní vrchní strážník Norbert Bene.

S ním souhlasí například i jeho kolega z Vamberku Radek Freivald, který k tomu dodává:

„Rozhodně je to kampaň na zakázku. Měření rychlosti městskou policií je třeba, jelikož dopravní policie tuto úlohu z kapacitních důvodů absolutně nezvládá. Ze zkušenosti vím, že i okolní obce opakovaně žádají Policii ČR o měření rychlosti, ale bezúspěšně. Rozhodně se nedá vyloučit, že si některé obce zakládají na měření výnosný byznys, ale jsou to opravdu výjimky. Na druhou stranu, kdyby jezdili řidiči, jak se má, bylo by po byznysu, takže tyto argumentace mi přijdou liché.“

Čtenářská diskuze