Bude se zavírat. Sdělení kraje k situaci v Domově seniorů Metuj

NOVÉ MĚSTO N. M. – V novoměstském domě seniorů nežijí jen místní občané, ale zejména lidé odjinud, a to i mimo region, či kraj. Přestože penzion končí, na svých stránkách www.domovseniorumetuj.cz, stále nabízí nikterak levné služby, ubytování za 430 korun na noc, nebo 13 115 korun za měsíc, navíc s různými příplatky. Domov seniorů funguje od roku 2011 a posledních pár let se šušká o jeho problémech.

senior_důchodce

Ilustrační foto: Pixabay.com

Bez oprávnění

Nyní kraj vydal k situaci v tomto zařízení prohlášení.

„Domov seniorů Metuj, s.r.o. je soukromé zařízení poskytující ubytování a péči seniorům bez oprávnění, což znamená bez udělení registrace k poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách. Jednatelka společnosti hodlá domov seniorů zavřít. Krajský úřad situaci sleduje, koordinuje postup a bude se podílet na řešení situace, jestliže se jednatelka společnosti odmítne postarat o své klienty a nezajistí jim náhradní ubytování a potřebnou péči. Jednatelka společnosti Marcela Hrubá na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu z dubna 2019 požádala Krajský úřad Královéhradeckého kraje o registraci poskytovatele sociálních služeb v červnu 2019. Správní orgán vyhověl její žádosti o přerušení řízení o registraci na šest měsíců, než splní zákonem dané požadavky pro udělení oprávnění.

Do 31. prosince 2019 neučinila žádné kroky k odstranění nedostatků žádosti o registraci a ve svém sdělení ze dne 17. prosince 2019 uvedla, že má v úmyslu ukončit svoji činnost k 31. březnu 2020,“ praví se v prohlášení krajského úřadu.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje žadatelku vyzval k vyjádření, zda hodlá požádat o další přerušení řízení o registraci. Na to jednatelka reagovala sdělením, že se rozhodla svoji činnost ukončit.

Bezodkladná reakce

„Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na sdělení paní Hrubé, že má v úmyslu činnost ukončit, reagoval bezodkladně.

O situaci informoval již před Vánoci pobytové sociální služby pro seniory a také sociální odbory obcí s rozšířenou působností příslušné dle místa pobytu seniora, které poskytují sociální práci. V případě, že se na ně uživatelé služby nebo jejich rodinní příslušníci obrátí, jsou připraveni konkrétní situace řešit individuálně.

Zároveň budou osloveni všichni klienti a bude jim nabídnuta pomoc při řešení situace ze strany sociálních pracovníků obcí s rozšířenou působností, kde mají určené bydliště obyvatelé Nového Města nad Metují. Kraj situaci sleduje a postup koordinuje a bude se podílet na řešení situace, jestliže se jednatelka společnosti odmítne postarat o své klienty a nezajistí jim náhradní ubytování a potřebnou péči,“ avizuje kraj.

Čtenářská diskuze