BRUTAL ASSAULT začíná – policie je připravena

NÁCHODSKO – Již 24. ročník metalového festivalu se uskuteční ve dnech 7. až 10. srpna v prostorách pevnosti Josefov v Jaroměři. Pro policisty z dopravní, pořádkové, kriminální a cizinecké policie to i letos znamená zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku jak v místě konání akce, tak v blízkém okolí.

„Policisté se zaměří i na bezpečnost a plynulost silničního provozu při příjezdu a odjezdu návštěvníků. Dopravní policisté budou zejména monitorovat příjezdové a odjezdové trasy k areálu. Vzhledem k předpokládanému navýšení dopravy zde bude nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách. Dopravní policisté se rovněž zaměří na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i cyklistů. Náhodně projíždějící motoristé budou muset počítat s menším zdržením. V okolí Josefova je aktuálně množství dopravních omezení, prosíme návštěvníky festivalu, aby více než kdy jindy dbali pokynů policistů a vyhnuli se tak dalším komplikacím spojených s příjezdem nebo parkováním,“ uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Policisté takzvaného antikonfliktního týmu se i letos vydají do místa konání, a to proto, aby preventivně návštěvníkům z různých zemí vysvětlovali zákonné povinnosti a oprávnění české policie v případě páchání protiprávního jednání. S ohledem na účast zahraničních návštěvníků použijí k prolomení jazykové bariéry při osobním jednání letáky s preventivními radami určenými k předcházení protiprávního jednání, zpracované v různých jazykových mutacích. Jedná se zejména o informace, které návštěvníkům pomohou eliminovat nepříjemnosti spojené s případnými krádežemi věcí ze stanů, cenností, elektroniky a také informace k protiprávnosti držení drog. Součástí informativního letáku budou i telefonické kontakty na jednotlivé složky IZS.

Oficiální webové stránky festivalu: https://brutalassault.cz/cs

 

Několik obecných jednoduchých a efektivních rad, jak nedat zlodějům šanci:
•    Na společenské, kulturní či sportovní akce si neberte cenné věci (šperky, přenosné počítače, elektroniku a podobně).
•    Auto, stan i chatku vždy řádně uzamkněte (zip stanu například visacím zámkem), a to i v noci, když uvnitř spíte. V autě nenechávejte na viditelném místě pokud možno vůbec nic. Ani zavřený úložný prostor vozu, do kterého není vidět, však není zárukou bezpečnosti.
•    Při nocování mějte všechny cenné předměty (telefony, fotoaparáty, videokamery apod.) a finanční hotovost u sebe. Ve stanu je ukládejte k hlavě a ne k nohám. Nenechávejte  je v žádném případě v předsíňce stanu či chatky.
•    V přechodném obydlí nikdy nenechávejte volně ležet klíče od vozu.
•    Nevozte s sebou větší finanční hotovost, pokud možno, plaťte platební kartou. PIN kód k bankovním kartám nikdy nemějte uložen u karty.

 

Čtenářská diskuze