Brutal Assault 2022 v Jaroměři Josefově

KRAJ – Hudební festival přilákal velké množství návštěvníků, policisté dohlížejí zejména na dopravu a veřejný pořádek.

Letošní 25. ročník metalového festivalu se koná ve dnech 9. až 13. srpna opět v prostorách pevnosti Josefov v Jaroměři. Pro policisty z dopravní, pořádkové, kriminální a cizinecké policie to vzhledem k vysoké návštěvnosti festivalu znamená zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku v místě konání akce i v blízkém okolí. Policisté se zaměřují i na bezpečnost a plynulost silničního provozu při příjezdu a odjezdu návštěvníků. Dopravní policisté budou zejména monitorovat příjezdové a odjezdové trasy k místu konání. „Všechny účastníky silničního provozu upozorňují, že vzhledem k předpokládanému velkému nárůstu dopravy zde bude nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách. Dopravní policisté se rovněž zaměří na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i jiných dopravních prostředků. Náhodně projíždějící motoristé by měli počítat s menším zdržením,“ sdělila mluvčí policie Eva Prachařová.
Muži zákona se i letos už v úvodní den vydali na improvizovaná parkoviště a do stanových městeček, aby preventivně návštěvníkům z různých zemí vysvětlovali úskalí i případné postihy protiprávního jednání. S ohledem na účast zahraničních návštěvníků rozdávali letáky s preventivními radami určenými k předcházení protiprávního jednání, zpracované v různých jazykových mutacích. Jedná se zejména o informace, které návštěvníkům pomohou eliminovat nepříjemnosti spojené s případnými krádežemi věcí ze stanů, cenností, elektroniky a také informace k protiprávnosti držení drog. Součástí informativního letáku jsou i telefonické kontakty na jednotlivé složky IZS.

Několik obecných jednoduchých a efektivních rad, jak nedat zlodějům šanci: 

Na společenské, kulturní či sportovní akce si neberte cenné věci (šperky, přenosné počítače, elektroniku a podobně).

Auto, stan i chatku vždy řádně uzamkněte, a to i v noci, když uvnitř spíte. V autě nenechávejte na viditelném místě pokud možno vůbec nic. Ani zavřený úložný prostor vozu, do kterého není vidět, však není zárukou bezpečnosti.

Při nocování mějte všechny cenné předměty (telefony, fotoaparáty, videokamery apod.) a finanční hotovost u sebe, nebo si je uložte v úschovně. Ve stanu je ukládejte k hlavě a ne k nohám. Nenechávejte  je v žádném případě v předsíňce stanu či chatky.

V přechodném obydlí nikdy nenechávejte volně ležet klíče od vozu.

Nevozte s sebou větší finanční hotovost, pokud možno, plaťte platební kartou. PIN kód k bankovním kartám nikdy nemějte uložen u karty.

 

Čtenářská diskuze