Borohrádek obnovuje hasičskou techniku, hledá pomoc

BOROHRÁDEK – Radnice a hasiči v Borohrádku připravují projekt obnovy a rekonstrukce hasičské techniky.

(Staro)NoveHasickeAuto2017_015

Starosta Moravec přebírá nové hasičské auto.
Foto: Město Borohrádek

Město Borohrádek podalo Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje v roce 2015 žádost o možný bezúplatný převod nepotřebného majetku – modernější cisternové automobilové stříkačky (velkoobjemové CAS).

„V průběhu roku 2017 nám bylo sděleno, že žádosti bude vyhověno a do našeho majetku bude převedeno hasičské vozidlo CAS 32 na podvozku vyšší a modernější třídy Tatra 815. To však potřebuje pro své další užívání řadu oprav, které zlepší jeho technický stav a prodlouží jeho životnost. Vzhledem k jeho unifikaci a stálé výrobě budou finanční prostředky vložené do jeho oprav velice efektivní,“ vysvětlil starosta Martin Moravec.

Projekt je zaměřen na rekonstrukci hasičského vozidla CAS 32 na podvozku Tatra 815, které získalo město Borohrádek převodem z HZS Královéhradeckého kraje.

Slavnostní akt předání vozidla se uskutečnil v pátek 1. září. Tatra 815, kterou Borohrádek získal, byla vyrobena v prosinci roku 1986 a první její kompletní rekonstrukce byla provedena v roce 1995. Vozidlo bylo vyřazeno ze služeb HZS KH kraje ze stanice Vrchlabí pro nepotřebnost a poruchu motoru.

Cílem členů hasičské jednotky v Borohrádku je bez nároku na odměnu toto vozidlo zrekonstruovat ve svém volném čase. Město Borohrádek bude opravu částečně financovat, a také zapůjčí na dobu rekonstrukce vyhovující prostory.

Počítá se všemi členy jednotky, kteří disponují znalostmi a dovednostmi v oborech automechanik, zámečník, elektrikář, instalatér a v podobných technických oborech. Ti, jak už bylo řečeno, provedou celou rekonstrukci, která potrvá cca tři měsíce a čítá okolo 3000 pracovních hodin, bez nároku na odměnu a ve svém volném čase.

„I když toto vozidlo bude převedeno z majetku profesionální jednotky HZS, bude nutno provést řadu nezbytných a neodkladných oprav tak, aby se stalo plně provozuschopné a prodloužila se jeho životnost,“ připomněl i velitel jednotky Petr Šrámek.

Hasiči by byli vděčni za příspěvek

Záměrem projektu připraveného radnicí ve spolupráci s hasiči je získání dostatečného množství finančních prostředků na rekonstrukci hasičského vozidla. Celkové náklady na rekonstrukci se odhadují na 468 923 tisíc korun.

Hasiči proto hledají případné sponzory, kteří by se na opravě podíleli. V případě finančního příspěvku by uzavřelo město Borohrádek s dárcem darovací smlouvu dle platného občanského zákoníku. Tuto formu daru lze odečíst ze základu daně právnických osob dle §20 zák.586/1992 Sb. jako dar na požární ochranu. Obdržené finanční prostředky by byly prostřednictvím účtu města Borohrádek převedeny do rozpočtu hasičů jako organizační složky města a jejich využití by bylo určeno výhradně na realizaci uvedeného projektu.

Současná technika místních hasičů je nevyhovující.

„Jednotka je v tuto chvíli vybavena hasičským vozidlem, respektive velkoobjemovou cisternovou stříkačkou CAS 32 na podvozku Tatra 148, rok výroby 1978. Toto vozidlo má u jednotky PO širokou škálu využití, a to nejen u velkých požáru, ale i při zajišťování dodávek vody v obdobích sucha. Vzhledem ke svému stáří však již vozidlo nevyhovuje potřebám naší jednotky. Provedené opravy, časté poruchovosti a tedy nespolehlivosti jsou jak finančně nákladné, tak mnohdy i neefektivní. Výroba náhradních dílů se již několik let neprovádí, a tak je náročné je zajistit,“ řekl Petr Šrámek.

Jednotka zasahuje i na Pardubicku

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Borohrádek je zařazena v plošném pokrytí Královéhradeckého kraje jako vybraná jednotka kategorie JPO III/1 D. Mimo běžné úkoly jednotek požární ochrany pro hašení požárů je jednotkou určenou pro zásah u dopravních nehod na silnicích I., II. a III. tříd ve všech obcích s dojezdem do 20 minut od vyhlášení poplachu. Jedná se o katastrální území obcí Čermná nad Orlicí, Žďár nad Orlicí, Světlá nad Orlicí, Chotiv, Zdelov, Horní a Dolní Jelení, Poběžovice, Vysoké Chvojno a Veliny.

Dále je jednotka určena pro technické zásahy typu odstraňování následků kalamit a větrných smrští pomocí motorových, řetězových a rozbrušovacích pil, likvidace nebezpečného hmyzu, olejových havárií na komunikacích, pro nouzové otevírání dveří a oken.

„V roce 2016 byla jednotka PO zařazena do programu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje jako FIRST RESPONDER pro výpomoc při resuscitacích osob s využitím AED (automatizovaný externí defibrilátor) v našem městě a okolí. Toto vše provádí naše jednotka s průměrnými časy výjezdů do 5 minut,“ doplnil Petr Šrámek.

Čtenářská diskuze