Borohrádek děsí dopady modernizace vlakové trati

BOROHRÁDEK – Informovali jsme se na aktuální dění v Borohrádku.

V průběhu loňského roku v Borohrádku nezaháleli a uskutečnili hned několik investic, rekonstrukcí a oprav.

„Z těch největších akcí byla rekonstrukce části krajské silnice II/305 od železničního viaduktu směrem na Horní Jelení, po hranici s Pardubickým krajem. Tuto opravu a uzávěru vozovky jsme využili pro výstavbu nového chodníku okolo této komunikace, k zřízení místa pro přecházení přes silnici I/36 a také k rekonstrukci veřejného osvětlení. Velkou radost mám i z dokončení výstavby nového bezbariérového vstupu do městského úřadu a k úřadu patřícího parkoviště včetně instalovaného mobiliáře. Podařilo se vybudovat i nový chodník v Nádražní ulici, který se napojuje na ulici Čechovu. Další plánovanou dokončenou stavbou je chodník navazující na novou výstavbu v Havlíčkově ulici.

Okolo místního kina byl položen nový asfaltový povrch a vyspraveny výtluky a nerovnosti v přilehlých ulicích,“ řekl starosta Martin Moravec.

Nový asfalt i okna

V Šachově byly ukončeny stavební práce na rekonstrukci místní obslužné komunikace a systému odvodnění od rodinných domů č.p. 14 dolů směrem k č.p. 53.

Byly provedeny i rozsáhlé výměny oken v budovách, které jsou majetkem města. Konkrétně se jednalo o nová okna sálu, v prostorách sociálního zařízení a v šatnách sokolovny, v bytech nad lékárnou a o část oken v budovách pošty a technických služeb. V sokolovně byla provedena i výměna svítidel hlavního sálu a instalace nových ochranných mříží oken. V Nerudově ulici byla navíc odstraněna chátrající a nebezpečná stará stodola.

Na Městský úřad Borohrádek byl loni pořízen mobilní platební terminál. Tímto krokem byla dána možnost platit veškeré služby a poplatky pomocí platebních karet.

Více se dozvíte v aktuálním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze