Boj o Přepyšské kormidlo

Po tuhém boji se vítězem stala posádka rodiny Tomáše Rydla z Přepych s plavidlem MIMINA.

Po tuhém boji se vítězem stala posádka rodiny Tomáše Rydla z Přepych s plavidlem MIMINA.

PŘEPYCHY – Za příjemného sobotního počasí probíhal v Přepychách 2. ročník závodu netradičních plavidel O Přepyšské kormidlo, organizovaný občanským sdružením ProPřepychy, jako osobitá forma loučení s prázdninami a létem. U Dvorského rybníka se závodilo na vlastnoručně vyrobených či upravených plavidlech s vlastním nebo přírodním ekologickým pohonem.

I když o skvělé sportovní výkony nebyla nouze, v hodnocení převažovala stránka recesní a kreativní. Hodnotil se čas obeplutí bójky umístěné uprostřed rybníka, kreativita nápadů a originalita stavby plavidla a uměleckého dojmu z činnosti posádky při pobavení diváků, a sympatie diváků vyjádřená finančním příspěvkem přihlížejících. Ze součtu bodů v těchto kategoriích vzešlo výsledné pořadí.

Nápady stavitelů lodí byly skutečně netradiční a originální, což bylo patrné již ze samotných názvů lodí – Černá perla, Přepyčápi, Nautilus, Mimina, Necky, Líbánky VV. Po tuhém boji se vítězem stala posádka rodiny Tomáše Rydla z Přepych s plavidlem MIMINA.

Na regulérnost soutěže dohlížela kvalifikovaná porota v čele s Jiřím Čtvrtečkou, mistrem světa, účastníkem několika olympiád a členem olympijského výboru, nebo známým mořeplavcem Ing. Petrem Ondráčkem, který v nedalekém Mokrém postavil loď, se kterou plul na cestě kolem světa.

V rámci závodu si mohli diváci vyzkoušet plavbu v rychlostní kánoi, darované občanskému sdružení Jiřím Čtvrtečkou. Odvážlivci zjistili, jak složité je vůbec se v takové šalupince udržet.

Stejně jako v minulém ročníku budou získané finanční prostředky použity na obecně prospěšnou nebo charitativní akci, směřovanou k nejmladší generaci. Přepyšské kormidlo nebylo ani tak o boji, jako o dobré zábavě a příjemně stráveném odpoledni.

Léto bylo pochváleno.

 

Vladimír Zdeněk

 

 

Čtenářská diskuze