Blížíme se k situaci, kdy koryto Zlatého potoka vyschne?

DOBRUŠSKO – Letošní sucho trápí nejen zahrádkáře, kteří nemohou zalévat rostlinstvo na zahrádkách, ale celou přírodu. Hlavně vodní živočichy, jejichž osud leží na srdci rybářům i ekologům.

sucho

Vodní situace na Zlatém potoce je velice špatná.
Foto: Pavel Marek

Jak nás informoval ve svém dopise předseda opočenských rybářů Pavel Marek, stále reálněji se blížíme k situaci, kdy koryto Zlatého potoka vyschne. A nemůže za to jen sucho nebo někteří zahrádkáři, kteří i přes zákaz čerpají vodu, ale také technický stav stavidel v Cháborách. K tomu se vyjádřil i krajský zastupitel Martin Hanousek, krajinný ekolog.

„Děkuji panu Markovi, který mne v zásadě v tom podnětu předešel. Mohu potvrdit, co píše – zanedbanou údržbou rozdělovacího objektu u Chábor v období extrémního sucha dochází k tomu, že veškerá voda protéká do Zlatého potoka a do Dědiny neteče nic. Po osobním nasazení pana Marka a mírném pročištění přepadu a přitěsnění průsaků začalo včera natékat něco i do Dědiny.

Stačil by půl den práce

Přitom by dvěma lidem z Povodí Labe stačilo půl dne práce k provizornímu zatěsnění průsaků. Situaci by dlouhodoběji velmi pomohla v zásadě jen výměna jednoho základového trámu. Nedávný poměr rozdělení průtoků byl blízký 100 % do Zlatého potoka, není tedy dodrženo povolení k nakládání s vodami vydané Městským úřadem Dobruška, kdy by dělení mělo být 2:1. Dochází tak k poškozování životního prostředí (včetně Evropsky významné lokality Dědina u Dobrušky) a tato havarijní situace by měla být bezodkladně řešena. Velmi bych se také přimlouval, aby příslušní správci a úřady provedli kontrolu nelegálních odběrů z vodního toku a účinně jim zamezili. Při krátké procházce podél toku jsem se nestačil divit, kolik různých hadic (i porůznu maskovaných) a odběrů z toku je,“ sdělil Martin Hanousek.

Více se dozvíte v aktuálním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze