Blíží se realizace přestavby bývalé nemocnice v Opočně

OPOČNO – Královéhradecký kraj hodlá rozšířit pobytové sociální služby pro seniory v areálu opočenské nemocnice o 48 lůžek. Za tímto účelem uzavře smlouvu o spolupráci s městy Opočnem a Dobruškou, která budou nový domov pro seniory provozovat. Rekonstrukce stávající budovy je odhadována na téměř 69 milionů korun včetně DPH.

„Koncem dubna letošního roku jsme převzali budovu chirurgie a porodnice v areálu bývalé opočenské nemocnice do krajského majetku. Kraj objekt zrekonstruuje, na přelomu příštího roku města Opočno a Dobruška založí společně zapsaný ústav, kterému bude objekt po dokončení stavby přenechán do užívání. Královéhradecký kraj tímto zmenšuje dluh vůči Opočnu. Přestavbou dáme nový smysl dlouho nevyužívaných prostor a pro obyvatele Opočenska a Dobrušska to bude znamenat navýšení kapacity pobytových služeb o více než čtyři desítky lůžek,“ okomentoval průběh spolupráce hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Přibudou lůžka pro seniory

Na provoz sociálních služeb bude kraj přispívat. V roce 2020 navíc poskytne částku 2,8 milionu korun na vybavení budovy. Město Dobruška poskytne obdobnou částku.

„V bývalé budově chirurgie a porodnice plánujeme nový domov pro seniory s kapacitou 48 lůžek. Podařilo se nám ještě navýšit kapacity z původních 34 lůžek, jelikož využijeme půdní prostor tak, že přistavíme další patro. Část lůžek bude určena jednak pro seniory trvalých pobytů, tak i pro nejtěžší stadia Alzheimerovy nemoci,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner, který je odpovědný za oblast sociálních věcí.

Dodal, že tento plán odpovídá Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026.

„V první polovině září bychom měli obdržet dokumentaci ke stavebnímu povolení a koncem roku prováděcí dokumentaci. Poté budeme vědět přesný rozpočet stavby. Prozatím rekonstrukci odhadujeme na téměř 69 milionů korun včetně DPH, finance vyčleníme v krajském rozpočtu. Otevření nového domova předpokládáme v roce 2021,“ doplnil radní Václav Řehoř, který je odpovědný za oblast investic a majetku.

Smlouvu musí schválit v průběhu září ještě zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Opočna a Dobrušky.

Čtenářská diskuze