Bezpečnostní rada jednala o připravenosti na krizové situace

KRAJ – O připravenosti Královéhradeckého kraje na další možné krizové situace jednala bezpečnostní rada kraje. Kromě další možné vlny epidemie covid-19 se její členové pod vedením hejtmana Martina Červíčka zabývali otázkou ptačí chřipky, afrického moru prasat, povodní či připraveností záchranných a bezpečnostních složek.

„Probrali jsme situace, které v našem kraji mohou v nadcházejícím období nastat. Ať už je to příprava na další možnou vlnu epidemie, ale třeba i živelné pohromy jako jsou povodně. Je důležité, abychom byli připraveni také na možné šíření zvířecích nemocí – jako je ptačí chřipka či africký mor prasat. Přínosem setkání tak bylo bezesporu nastavení pravidel komunikace a spolupráce, což považuji při řešení jakékoliv krizové či mimořádné situace za klíčové,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Jednání bezpečnostní rady kraje se účastní ředitelé složek integrovaného záchranného systému ale například i ředitelé krajské hygienické stanice nebo hradecké fakultní nemocnice.

Ptačí chřipka či africký mor prasat

Bodem programu byla také obvyklá činnost integrovaného záchranného systému, kdy ředitelé prezentovali provozní chod jednotlivých složek a jejich připravenost na nadcházející období.

„Diskutovali jsme o stavu našich aktivních záloh v Armádě ČR, navyšování počtu policistů a hasičů v kraji nebo o výhledu technického dovybavení – například pro dobrovolné hasiče,“ doplnil hejtman.

Shrnutí se dočkalo také šíření ptačí chřipky nebo afrického moru prasat. Druhá ze zmíněných infekčních zvířecích nemocí se v současnosti šíří na území Německa a výskyt byl prokázán i poblíž česko-německých hranic. V tuto chvíli státní veterinární správa situaci monitoruje a v případě rozšíření i na území Čech bude dotčené orgány informovat.

Čtenářská diskuze
Tags: