Běžkaři se dočkají upravené bílé stopy i v příštím roce

ORLICKÉ HORY – Rada Královéhradeckého kraje schválila vyhlášení dotačních programů na podporu cestovního ruchu pro příští rok. Téměř čtyři miliony korun podpoří činnost informačních center, údržbu tratí pro běžkaře a propagaci cyklobusových linek.

zima_hory_běžky

Ilustrační foto: Pixabay.com

„Dlouhodobě a koncepčně podporujeme ty oblasti cestovního ruchu, které jsou pro náš kraj klíčové, a přitom si na své fungování nemohou vydělat samy. Například údržba běžkařských tratí je pro obce i komerční subjekty nákladnou záležitostí, která sice přitahuje velké množství návštěvníků, velká část z nich ale za tento druh vyžití dosud nic nehradí,“ řekl radní Pavel Hečko, který je odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu.

Na propagaci cyklobusů, které v Královéhradeckém kraji obsluhují čtyři turistické regiony, je určeno půl milionu korun. Jeden žadatel může získat až 200 tisíc korun s podílem dotace na uznatelných výdajích až 90 procent. Královéhradecký kraj přitom z větší části hradí i samotný provoz cyklobusových linek na svém území.

Na podporu činnosti turistických informačních center vydá Královéhradecký kraj 1,2 miliony korun. Jeden žadatel může získat až 50 tisíc korun s maximálním podílem dotace na uznatelných výdajích ve výši 70 procent.

Na úpravu lyžařských běžeckých tras přispěje kraj částkou 2,2 milionu korun. Podpora může dosáhnout 90 procent uznatelných výdajů a až 650 tisíc korun.

Vyhlášení dotačních programů musí ještě schválit krajské zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Žádosti pak bude možné podávat od 2. prosince 2019 do 8. ledna 2020 na dotačním portálu Královéhradeckého kraje.

Čtenářská diskuze