Benefiční koncert

OPOČNO – Město Opočno a Opočenská beseda vás zvou na 1. benefiční koncert na obnovu varhan v klášterním kostele. Koncert se uskuteční 9. prosince v Kodymově národním domě a vystoupí zde Doležalovo kvarteto a Valerie Zawadská. Zazní hudba českých a světových mistrů doplněná verši s adventní a vánoční tematikou.

O záchranu varhan v kostele Narození Páně na Kupkově náměstí budou společně usilovat spolek PROVARHANY, římskokatolická církev, město Opočno a Opočenská beseda. Jednou z možností, jak získat finanční prostředky, jsou benefiční koncerty. Ty jsou plánovány především na příští rok. S prvním z nich přicházejí organizátoři již letos a symbolicky proběhne v období adventu.

Čtenářská diskuze