Bačíková: „Všichni učitelé pracují a jsou ve spojení s rodiči a žáky“

DOBRUŠKA – Česká republika je od minulého čtvrtka v nouzovém stavu kvůli šířícímu se koronaviru. Už o den dříve byl zastaven provoz většiny školních zařízení. Co na situaci říká ředitelka Základní školy Františka Kupky v Dobrušce Alena Bačíková si můžete přečíst níže.

dítě_škola_počítač

Moderní technologie do určité míry umožňují domácí výuku. Pomůže v tom i nový program UčíTelka, který od pondělí zavedla Česká televize.
Ilustrační foto: Pixabay.com

Od středy jsou v souvislosti s šířícím se koronavirem uzavřeny všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy. Čekala jste takto razantní opatření?
„Opatření jsem očekávala, přesto mne jejich rychlost překvapila a velmi rychle jsme museli řešit provozní souvislosti spojené s přerušením výuky. Všichni učitelé pracují a jsou ve spojení s rodiči a žáky. Novou informací pro školy bylo vydávání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.“

Pamatujete si za svou pedagogickou kariéru něco podobného?
„Takovouto situaci za svou pedagogickou praxi nepamatuji.“

Ovlivní zavření školy výukový plán pro tento školní rok? Co přijímací zkoušky na střední školy?
„Nejsem schopna říci, jakou formou bude řešen termín přijímacích zkoušek, ale příprava k nim je pro žáky důležitá. My ve škole žáky připravujeme na přijímací zkoušky od října, kdy mají možnost účastnit se kroužku přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, tato příprava pouze v současné době změnila podobu samostudia a konzultace s vyučujícími právě prostřednictvím Komensu. Učivo, které mají žáci v tento školní rok doufám zvládnou, mají podklady pro přípravu v domácím prostředí. Tato forma klade velké nároky na učitele, ale je to i zátěž pro rodiče.“

Budete s žáky během zavření školy nějak komunikovat? Zadali jste jim domácí úkoly? (email, skype, samostudium…)
„Naši žáci i jejich zákonní zástupci s vyučujícími komunikují prostřednictvím webové aplikace Komens, zadáváme látku k procvičení, provádíme zpětnou kontrolu. Využíváme e-učebnice, pracovní materiály, které si tvoří vyučující a využijeme i nabídku bezplatných materiálů, které v současné době poskytují různá nakladatelství.“

Jak dlouho myslíte, že bude zákaz trvat?
„Těžko říct. Informace z různých zdrojů se liší, přesto si myslím, že to bude jeden měsíc.“

Čtenářská diskuze