Autobusy pojedou, ÚOHS rozhodl ve prospěch kraje

KRAJ – Královéhradecký kraj obdržel rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V zadávacím řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy na další desetileté období kraj nepochybil a nyní může uzavírat smlouvy s vybranými dopravci. O zakázku se podělí pět firem s předpokládaným termínem podepisování smluv koncem ledna 2020.

street-686394_1920

Ilustrační foto: Pixabay.com

„Obdrželi jsme rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nás s pozitivním výsledkem. Všechna rozhodnutí jsou pravomocná, tudíž nic nebrání v uzavření smluv s vybranými dopravci, kteří budou od roku 2021 v nových smluvních podmínkách provozovat veřejnou autobusovou dopravu ve všech osmi oblastech Královéhradeckého kraje,“ sdělil první náměstek hejtmana Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Průměrná vysoutěžená cena je 35,80 korun za jeden kilometr a vyplývá z cen v jednotlivých osmi oblastech Královéhradeckého kraje, ve kterých vybraní dopravci budou pro kraj dopravu zajišťovat. Například na Rychnovsku dopravu zajistí sdružení společností Transdev Morava a Audis Bus (38,85 Kč/km), na Novoměstsku sdružení společností Transdev Morava a Audis Bus (35,83 Kč/km), na Náchodsku CDS Náchod (33,22 Kč/km) nebo na Hradecku BusLine KHK (34,89 Kč/km).

Nyní bude následovat proces přípravy smluv s předpokládaným termínem jejich podepisování koncem ledna 2020.(voř)

Čtenářská diskuze
Tags: ,