Autobusy pojedou od začátku dubna jako dosud, kraj zaplatí více

REGION – Autobusová doprava v Královéhradeckém kraji je od 1. dubna zajištěna ve stejném rozsahu a kvalitě, jako tomu bylo dosud. Radní schválili nové smlouvy s osmi dopravci, kteří k 31. březnu vypověděli smlouvy.

autobus_doprava

Ilustrační foto: Pixabay.com

Ročně kraj u dopravců objednává na 18,5 milionu kilometrů, letos za to zaplatí o 27 milionů korun více oproti původním předpokladům.

Zástupci kraje jednali od 18. února do 6. března letošního roku s osmi autobusovými dopravci, kteří k 31. březnu 2019 vypověděli smlouvy na zajištění veřejné autobusové dopravy. Zástupci kraje se dohodli se všemi dopravci, kteří zajišťují 97 % veřejné linkové dopravy, na návrhu smluv a cenových podmínkách. Podobu smluv nyní schválila Rada Královéhradeckého kraje.

„Ročně u dopravců objednáváme na 18,5 milionu kilometrů a v rozpočtu jsme počítali s úhradou ztráty ve výši cca 378 milionů korun. Po skončených jednáních nakonec zaplatíme za objednanou autobusovou dopravu zhruba o 27 milionů korun více. Předpokládáme, že roční kalendářní ztráta kraje za tuto službu veřejnosti bude maximálně ve výši 405 milionů korun. Celková výše úhrady za autobusovou dopravu z rozpočtu kraje je rozdílem mezi náklady a výnosy z jízdného. Zvýšené výnosy mohou prakticky vést ke snížení celkové ztráty,“ uvedl první náměstek hejtmana Martin Červíček, radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství.

Průměrná cena zajištění autobusové dopravy činila na začátku letošního roku 31,8 Kč/km.

„Tato výše ceny společně s různými finančními doplatky kraje z posledních dvou let však vůbec neumožňovala plnohodnotně pokrýt mzdové náklady řidičů autobusů a náklady související s provozováním autobusové dopravy v našem kraji. Na základě prokázání oprávněnosti růstu všech těchto nákladů tedy dochází pro další období k navýšení průměrné ceny o 3,20 Kč/km na úroveň 35 Kč/km,“ okomentoval cenový vývoj náměstek Červíček a dodal, že se nyní můžou zástupci kraje soustředit na zajištění autobusové dopravy na území celého kraje od roku 2020 do roku 2030.

Už loni vedení kraje přitom vypsalo v této souvislosti veřejnou soutěž na zajištění autobusové dopravy. Zájemci mohou své nabídky posílat až do 16. května letošního roku.

Čtenářská diskuze
Tags: ,