Architektura ve službách první republiky

KOSTELEC N. O. – Národní památkový ústav připravil v rámci oslav stého výročí vzniku Československa výstavu Architektura ve službách první republiky. S její regionální částí, která se váže ke Královéhradeckému kraji, se můžete seznámit do 29. března v Městském úřadu v Kostelci nad Orlicí.

„V meziválečném období vznikla při budování a modernizaci státu řada nových správních, školních či bankovních budov. V řadě míst byly rovněž postaveny zajímavé až výjimečné stavby pro kulturu, sport, volný čas a soukromé bydlení. Ojedinělá byla plánovitá výstavba Hradce Králové za účasti Josefa Gočára a dalších význačných architektů, která již v době meziválečné dala vzniknout přízvisku Hradec Králové – salon republiky,“ zvou pořadatelé.

Výstava na příkladu téměř dvaceti významných staveb a urbanistických celků představuje architektonickou tvorbu období první republiky na území Královéhradeckého kraje.

Čtenářská diskuze